VerkeersveiligheidVerkeersveiligheid

  • Een optimale veiligheid verzekeren op de autosnelwegen en gelijkgestelde wegen blijft een dagelijkse uitdaging voor de leden van de Federale Wegpolitie.
  • Het aantal vastgestelde overtredingen van de wegcode is sterk gestegen in 2019.
  • Overtreders – en potentiële overtreders – bewustmaken van de mogelijk dramatische gevolgen van onaangepast rijgedrag (snelheid, rijden onder invloed, gsm-gebruik zonder handsfree kit, verkeerd gebruik van gordel en kinderzitje) blijft een prioriteit.


Snelheidsovertredingen vastgesteld door middel van radars en automatische camera's

Infractions constatées liées à la vitesse traitées par les Centres régionaux de traitement (CRT) et les sections techniques de la Police Fédérale de la Route
Vastgestelde snelheidsovertredingen verwerkt door de gewestelijke verwerkingscentra (GVC) en de technische secties van de Federale Wegpolitie

Rijden onder invloed van alcohol en drugs

Uitgevoerde ademtests:  244 521
Uitgevoerde ademtests
Aantal vastgestelde inbreuken in verband met alcohol* : 3 960
Aantal vastgestelde inbreuken in verband met alcohol*
Aantal vastgestelde inbreuken in verband met drugs** : 384
Aantal vastgestelde inbreuken in verband met drugs

* Alarm + positief + weigering + eventuele bloedtests

 Rijden onder invloed van alcohol en drugs

Gordel en kinderzitjes

Aantal vastgestelde inbreuken : 5 684
Aantal vastgestelde inbreuken

Gebruik van de gsm aan het stuur

Aantal vastgestelde inbreuken : 11 840
Aantal vastgestelde inbreuken

Vrachtwagens

Aantal vastgestelde inbreuken in verband met tachograaffraude: 2 034
Aantal vastgestelde inbreuken in verband met tachograaffraude
Aantal vastgestelde inbreuken in verband met de rij- en rusttijden: 938
Aantal vastgestelde inbreuken in verband met de rij- en rusttijden
Vrachtwagens

Grote acties

In 2019 vonden 81 grootschalige acties plaats, waarbij zowel de Federale als de Lokale Politie betrokken waren, waarvan 60 op initiatief van de expertennetwerken van de politiediensten (Centrex) en 21 op initiatief van VIAS of het Europese TISPOL-netwerk.

Aantal doden en ongevallen met lichamelijke letsels vastgesteld door de Federale Wegpolitie op de snelwegen en gelijkgestelde wegen

  2018 2019
Ongevallen met lichamelijke letsels* 3 122 3 095
Dodelijke ongevallen* 94 99
Doden 100 105
Zwaargewonden 361 384
Lichtgewonden* 4 403 4 164

* Bij een ongeval met lichamelijke letsels kunnen meerdere zwaar- of lichtgewonden vallen. Idem voor de dodelijke ongevallen.

Success story

Vip-escortes en Europese toppen

De Federale Politie draagt bij tot de ordehandhaving en de veiligheid tijdens Europese toppen en andere evenementen. Naast de betrokkenheid van verschillende entiteiten en directies, waaronder de Directie bescherming (DAP), voert de Federale Wegpolitie escortes uit voor staatshoofden, regeringsleiders en andere vips.

In het jaar 2019 vonden 8 Europese toppen plaats (waarvan vier voor de brexit) en vier andere buitengewone evenementen: de ministeriële top 'EU - Eastern Partnership', een grootscheeps vip-evenement georganiseerd door de ambassadeur van de Verenigde Staten, de vergadering 'EEAS-Balkan' en de herdenkingsplechtigheden voor de Slag om de Ardennen. Die evenementen vereisten de inzet van enorme politiemachten en aanzienlijke inspanningen op het vlak van organisatie en coördinatie.

In 2019 presteerde de Federale Wegpolitie tijdens deze escortes 32 888 uur (tegenover 46 230 uur in 2018).

Naast deze grootschalige evenementen waarop talrijke vips aanwezig waren en waarvoor verschillende escortes vereist waren, genoten 155 'dagelijkse' bezoeken van vips uit 68 verschillende landen bescherming van escortes van de Federale Wegpolitie. Die opdrachten duurden gemiddeld twee dagen en vertegenwoordigen een totaal van 313 dagen 'dagelijkse' vip-escortes.

VIP escortes en Europese top