Internationaal partnerschap als sleutel tot succesInternationaal partnerschap als sleutel tot succesBi- en multilaterale akkoorden

In juni brachten de commissaris-generaal van de Federale Politie en de administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een gezamenlijk bezoek aan Brazilië en Colombia om werkafspraken te maken in het raam van de strijd tegen de cocaïnetrafiek vanuit Latijns-Amerika. Tijdens dit bezoek ondertekende de commissaris-generaal een nieuw Memorandum of Understanding met de Colombiaanse Nationale Politie.

Daarnaast sloot de Federale Politie nieuwe bilaterale actieplannen af met Roemenië en Turkije. De eerder ondertekende bilaterale actieplannen met Brazilië en Marokko werden voorts uitgevoerd.

De Federale Politie heeft intensieve onderhandelingen gevoerd met Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk over een nieuw verdrag inzake het internationale treinverkeer via de Kanaaltunnel. Er werd alvast begonnen met de voorbereiding van drie belangrijke uitvoeringsovereenkomsten bij het nog niet geratificeerde Benelux-politiesamenwerkingsverdrag van 23 juli 2018.

Europese wijk

Implementatie van de nieuwe EU-regelgeving en voorbereiding van de Schengen-evaluaties

De eerste impactanalyses met betrekking tot de implementatie van de nieuwe regelgeving van de Europese Unie (EU) werden uitgevoerd (meer bepaald het Entry Exit System, de nieuwe SIS Verordeningen en de capaciteitsberekening voor het Europese Grens- en Kustwachtagentschap). Op basis daarvan werden de nodige voorbereidingen aangevat voor de aankoop van nieuw ICT-materiaal (middels financiering via EU-fondsen). Ook de eerste schattingen voor nieuwe aanwervingen van personeel werden in aanmerking genomen. In de loop van de volgende jaren zal deze implementatie een blijvende structurele opvolging en capaciteit noodzaken.

De politie zou in het voorjaar 2020 opnieuw onderworpen worden aan de Schengen-evaluaties voor politiesamenwerking, voor de controle aan de Schengen-grenzen en voor de SIS/SIRENE-werking. Echter, omwille van de Covid-19 epidemie zijn deze evaluaties reeds tweemaal uitgesteld. De Directie van de internationale politiesamenwerking (CGI) heeft in 2019, naast het invullen van de trimestriële vragenlijsten in samenspraak met de Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen (DRI) en de Federale Gerechtelijke Politie (DGJ), reeds 5 van de 20 geplande plaatsbezoeken aan politiezones en/of grensposten afgewerkt om de bezoeken van de evaluatiecommissie zo goed mogelijk voor te bereiden.

CGI