Gespecialiseerde TeamsGespecialiseerde teams

 • In het Belgische politielandschap worden de gespecialiseerde opdrachten uitgevoerd door de Federale Politie.
 • Er werd opnieuw vaak een beroep gedaan op de speciale eenheden (DGJ/DSU) bij verschansingen (een persoon die meestal gewapend is en zich in een gebouw verschanst) en versterkte huiszoekingen.
 • De steun van de helikopter blijft een enorme meerwaarde in de zoektocht naar vermiste personen.

Speciale eenheden

Specialiteiten Opgestarte acties* in 2019
Observaties 144
Technische operationele steun (NTSU) 294
Undercover Team 40
Intercepties (telefoon- en datatap) in real time in gerechtelijke onderzoeken 8 839
Observaties (metadata) in real time in gerechtelijke onderzoeken 1 193

* geen vergelijking mogelijk met 2018 door het gebruik van verschillende meeteenheden

Crisissituaties 2018 2019
Verschansingen (Forts chabrol) 37 41
Gijzelnemingen 5 3
Ontvoeringen 7 8
Afpersingen 5 4
Versterkte huiszoekingen 174 185
DSU

Luchtsteun

  2018 2019
Aanhoudingen en aanhoudingen na achtervolging 160 179
Teruggevonden gestolen voertuigen 1 6
Gescande infraroodtargets 348 407
Positieve infraroodscannings 84 106
Laserincidenten 9 5
Bijstand controles 284 243
Bijstand huiszoekingen 432 511
Foto's 139 117
Video's 200 264
Beeldtransmissie 496 534
Drones - Operationele opdrachten 80 88*

* De 88 opdrachten met drones komen overeen met ongeveer 95 vluchturen (+ 46% ten opzichte van 2018).Droneteams zoeken naar vermiste personen

Een succesverhaal maar zonder happy end … Op 5 juli werd op vraag van de Cel Vermiste Personen een drone ingezet voor de zoeking naar een vermiste persoon. Het slachtoffer, een demente bejaarde van 74, werd al meer dan een week vermist. Eerdere zoekingen, ook met een helikopter, bleven vooralsnog zonder resultaat.

Voor een laatste grondige zoekactie werd een ruim gebied afgebakend. De zoekteams op de grond konden rekenen op de bijstand van een droneteam om in de open velden en grachten te speuren. Dat leidde tot een resultaat: op basis van glinsteringen kon het droneteam de fiets van de vermiste dame in een gracht spotten. Het slachtoffer lag onder de fiets en was helaas overleden.

Droneteams zoeken naar vermiste personen

Steun/versterking tijdens huiszoekingen

De Directie bescherming (DGA/DAP) kan steun bieden bij gevaarlijke huiszoekingen die de Federale Gerechtelijke Politie uitvoert.

 • In 2019 werd dat type opdracht 23 keer uitgevoerd (+ 10 % ten opzichte van 2018).


De speurzin van onze politiehonden

De Directie hondensteun (DACH) telt 148 politiehonden (op 31 december 2019) en heeft tal van gespecialiseerde interventies uitgevoerd.

Aantal interventies 2018 2019
Speurhondenteams 1 441 1 375
Drughondenteams (actief + geld en passief) 3 221 3 290
Teams opsporing menselijke resten 74 51
Brandhaarddetectiehondenteams 408 386
Migratiehondenteams 59 57
Explosievenhondenteams 4 301 4 716

Technische steun van de Scheepvaartpolitie

De technische middelen van de Scheepvaartpolitie (SPN) worden aangewend door daartoe speciaal opgeleid personeel, ondergebracht in de specifieke sectie 'TST' (Technical Support Team).

Aantal acties 2018 2019
Side Scan Sonar 142 108
CO2-detector 337 329
Andere detectiemiddelen 184 87
 • Videoscoop
21 14
 • Metaaldetector
36 17
 • Camera
2 3
 • Mobile trace
63 53
 • Gestabiliseerde nachtkijker
9 0
Scheepvaartpolitie

Techniek en expertise als ondersteuning bij het onderzoek

Gedragsanalyse

De gedragsanalisten (GAC) van de Federale Politie bieden vanuit hun wetenschappelijke expertise (psychologie, sociologie …) steun aan de onderzoeken via drie hoofdopdrachten:

 • de expertise inzake verhoren;
 • analyses (profielen, dreigingen …);
 • assessments in dossiers waarvoor een multidisciplinaire aanpak nodig is in partnerschap met de Directie van de operaties inzake gerechtelijke politie (DJO).

De gedragsanalisten hebben in 2019 steun geboden in 203 dossiers, waarvoor onder andere de volgende opdrachten werden uitgevoerd:

 • expertise verhoor: 155
 • analyses : 39
 • assessment (multidisciplinaire aanpak): 9

Leugendetectie

Een team van experten is gespecialiseerd in verhoortechnieken, in het bijzonder met behulp van de polygraaf of leugendetector.

Deze sectie heeft 271 polygrafietesten uitgevoerd die onder andere volgende resultaten opleverden:

 • 152 niet-leugenachtige resultaten;
 • 104 leugenachtige resultaten;
 • 33 bekentenissen, waarvan 11 tijdens de voorbereidende fase van de test.

Techniek van het audiovisueel verhoor van minderjarige slachtoffers of getuigen van misdrijven (TAM)

Een team van de Directie van de technische en wetenschappelijke politie (DJT) heeft als hoofdtaak het standaardiseren van het verhoor van minderjarigen dat zeer specifiek is. Daartoe heeft het team een netwerk uitgebouwd, namelijk het TAM-netwerk dat actief is op tactisch en operationeel niveau. De opdrachten van het TAM-team kunnen onderverdeeld worden in 3 hoofdluiken:

 • het beheer van het gespecialiseerde verhoormateriaal in de gedeconcentreerde verhoorlokalen;
 • de organisatie en uitvoering van opleidingen voor de TAM-verhoorders;
 • de opvolging van het TAM-netwerk via Research & Development.

Zedenanalyse

Een team gespecialiseerd in zedenanalyse (ZAM, voordien gekend als de dienst ViCLAS) maakt het mogelijk om verbanden te leggen tussen verschillende zedenzaken oftewel seksueel of gewelddadig gemotiveerde misdrijven.

Daartoe wordt onder meer gebruikgemaakt van de tool ViCLAS (Violent Crime Linkage Analysis System).

Er werden 69 analyses uitgevoerd met behulp van de databank ViCLAS met volgende resultaten:

 • de identificatie van 53 feitenreeksen;
 • de identificatie van 168 zedenfeiten met een link naar een ander zedenfeit, waarvan 41 bevestigd werden.

Gezichtsvergelijking en -reconstructie

De dienst Facial (voordien Robot) beschikt over robottekenaars die, naast het tekenen van compositietekeningen, andere biometrische technieken beheersen zoals de gezichtsvergelijking en de gezichtsreconstructie. Robottekenaars maken vandaag de dag onder meer gebruik van performante tools om een digitale versie van de compositietekening aan te bieden.

De dienst Facial behandelde in het totaal 444 aanvragen waarvan:

386 portraits-robots
Robotfoto's
57 comparaisons de visages
Gezichtsvergelijkingen

Laboratoria van technische en wetenschappelijke politie

De laboratoria van technische en wetenschappelijke politie leveren gespecialiseerde steun aan de opsporingsdiensten van de Lokale Politie en van de Federale Politie zoals sporenopnamen, analyses en sporenvergelijkingen.

Diefstallen : 20 286
Diefstallen
Overvallen en andere diefstallen met geweld : 1 161
Overvallen en andere diefstallen met geweld
Brandstichtingen (opzettelijk en onopzettelijk): 1 117
Brandstichtingen (opzettelijk en onopzettelijk)
Moorden en feiten van doodslag : 562
Moorden en feiten van doodslag
Suicides : 400
Zelfmoorden
Décès suspects: 1 390
Verdachte overlijdens
Zedenfeiten : 229
Zedenfeiten
Overige (drugs, verkeersongevallen, valse documenten enz.) : 2 137
Overige (drugs, verkeersongevallen, valse documenten enz.)

Identificatie: de doden laten spreken

Buiten de interventies in rampsituaties treedt het DVI-team (Disaster Victim Identification) ook op voor de identificatie van slachtoffers in het algemeen en verdiepen ze zich in nieuwe uitdagingen zoals necrosearch (forensische archeologie) en MTD (Moeilijk Terrein/Terrain Difficile) om oplossingen te vinden in het geval van de moeilijke identificatie van overleden slachtoffers.

Het team is samengesteld uit een vaste kern bij de Directie van de technische en wetenschappelijke politie (DJT) en een DVI-pool met medewerkers verspreid over het land.

Partnerschap is een sleutelelement voor DVI. De professionele aanpak op het terrein vergt immers een uitgekiende organisatie en samenwerking. Om deze samenwerking te stroomlijnen, worden jaarlijks realistische oefeningen georganiseerd.

Het DVI-team telde 192 interventies in 2019, waarbij in 120 gevallen de omstandigheden een identificatie mogelijk maakten. Daarvan werden vooralsnog 105 overleden slachtoffers daadwerkelijk geïdentificeerd.

In 2019 heeft het DVI 2 grootschalige oefeningen in de vorm van een fictieve rampsituatie georganiseerd.

DVI

Success story

Protocol slachtofferbejegening biedt grote meerwaarde

Het samenwerkingsakkoord tussen het DVI-team en de diensten voor politionele slachtofferbejegening kreeg het afgelopen jaar gestalte. Dit akkoord is gebaseerd op het solidariteitsprincipe en bepaalt dat de politie volledig verantwoordelijk is voor de psychosociale begeleiding tijdens het ante mortemproces bij rampen. De opleidingen zijn gestart in 2019 en de politiezones tekenden present!

Protocol slachtofferbejegening

Identiteitsfraude en valsmunterij

Een team van de Federale Gerechtelijke Politie is gespecialiseerd in identiteitsfraude met valse documenten en in valsmunterij. Daartoe onderhoudt dit team verschillende contacten met nationale en internationale partners.

Valse documenten

In het kader van de 'EUROPA-procedure' werden 34 542 identiteits- of reisdocumenten van een onderdaan van de Europese Unie geanalyseerd. 277 documenten werden ongeldig verklaard.

Er werden 8 231 niet-Europese rijbewijzen geanalyseerd (die werden ingediend ter inruiling voor een Belgisch rijbewijs), waarvan er 304 ongeldig werden verklaard.

Valse documenten

Valsmunterij

46 088 valse eurobiljetten en 515 valse biljetten van buitenlandse valuta’s werden gedetecteerd.

Daarnaast heeft het team experten van de Federale Gerechtelijke Politie 319 interventies in samenwerking met internationale partners uitgevoerd.

Faux monnayage