Genegotieerd beheer van de publieke ruimteGenegotieerd beheer van de publieke ruimte

  • De Directie openbare veiligheid (DAS) levert gespecialiseerde steun aan de politiezones op het vlak van openbare veiligheid.
  • Door de gezondheidscrisis werd de politie te paard meer dan ooit ingezet.
  • De federale interventiereserve voor onverwachte gebeurtenissen (onvoorziene betogingen, overstromingen ...) werd eerder ingezet om niet-gespecialiseerde steun te leveren.


Versterkingen voor de lokale politiezones

Om de ordediensten te organiseren om verschillende gebeurtenissen te beheren (voetbalwedstrijden, festivals ...), kan een politiezone een beroep doen op twee soorten niet-gespecialiseerde versterking:

  • die van andere lokale politiezones: in politietaal spreekt men over 'gehypothekeerde capaciteit';
  • die van de Federale Politie, door het inzetten van de interventiekorpsen (CIK's) van de gedeconcentreerde Coördinatie- en steundirecties (CSD’s) en van de Directie openbare veiligheid (DAS), die samen de federale interventiereserve vormen.

In 2020 leverde de gehypothekeerde capaciteit 40,5% van de versterkingen aan de politiezones (50% in 2019) en de Federale Politie 59,5% van de versterkingen (50% in 2019).
 

Het onvoorspelbare beheren: steun op het vlak van openbare veiligheid

De Directie openbare veiligheid (DAS) levert aan de politiezones bovendien gespecialiseerde steun waardoor gewelddadige en/of potentieel gevaarlijke situaties op het vlak van openbare veiligheid voorkomen of opgelost kunnen worden. De directie kan hiertoe de politie te paard, sproeiwagens en 'videoteams' inzetten om de onruststokers te lokaliseren en te identificeren en zelfs 'lock-on’-teams om betogers die zich bijvoorbeeld aan rails of gebouwen zouden vastketenen, los te maken.

De steun die DAS levert, zowel gespecialiseerde als niet-gespecialiseerde, vereiste voor al die opdrachten de inzet van 486 personeelsleden (tegenover 478 in 2019).
Deze lichte toename is toe te schrijven aan de daling van 'klassieke' gebeurtenissen wegens de coronacrisis. DAS kreeg de vraag om haar reservecapaciteit te verhogen.

Inzet van middelen

Federale interventiereserve voor onverwachte gebeurtenissen (niet-gespecialiseerde steun)
Réserve fédérale d’intervention pour les événements imprévisibles
Gepresteerde uren
Ordediensten van de politie te paard
Services d’ordre de la police à cheval
Gepresteerde uren*

* Het aantal ordediensten (betogingen, gebeurtenissen enz.) van de politie te paard is gedaald om plaats te maken voor de patrouilles die verband hielden met COVID-19.

Videoteam
Gepresteerde uren: Team vidéo
Gepresteerde uren:
Missions Team vidéo
Opdrachten:
Sproeiwagens
Gepresteerde uren: Arroseuses
Gepresteerde uren:
Missions Arroseuses
Opdrachten
Tijdelijke vaste camera's (ARGOS)

Deze technische steun, die de naam ARGOS kreeg naar de naam van de Griekse reus met honderd ogen in zijn hoofd en over zijn hele lichaam, heeft zijn meerwaarde en efficiëntie sinds de ingebruikname ervan in 2018 al vaak bewezen. Ook wordt ARGOS voornamelijk ingezet bij grootschalige evenementen, wat de daling in 2020 verklaart.

Gepresteerde uren: Caméras fixes temporaires
Gepresteerde uren
Missions Caméras fixes temporaires
Opdrachten*

* Verspreid over 33 dagen

Succes story

De politie te paard meer dan ooit ingezet

De gezondheidscrisis is een uitzonderlijke situatie en heeft een immense impact op de hele samenleving. Toch brengt de pandemie meer dan ooit de (meerwaarde van de) politie te paard positief onder de aandacht op het vlak van communicatie met de bevolking, preventie en ontrading.

Niettegenstaande het aantal ordediensten sedert maart 2020 enorm daalde ten gevolge van de annulatie van allerlei events (geen festivals, geen voetbalwedstrijden met publiek, geen carnavals enz.), zijn de politieruiters steeds blijven uitrijden. Zij worden immers ingezet om steun te leveren bij het informeren van de bevolking over en het handhaven van de coronaveiligheidsmaatregelen op plaatsen waar gemotoriseerd politietoezicht minder opportuun of minder geschikt is, zoals in parken, bossen, duinen, natuurgebieden, op wandelroutes, jaagpaden ... maar ook op pleinen en in stadscentra. Dit leidde tot een toename van maar liefst 174% van de steun door de politie te paard ten voordele van de lokale politiezones en andere federale entiteiten.

BePad: info delen in het belang van de openbare orde

BePad is een vattingsprogramma voor het beheer van evenementen, personen, groeperingen en fenomenen die een belang of risico (kunnen) vertonen voor de openbare orde (openbare veiligheid, rust, gezondheid en zindelijkheid).

BePad centraliseert alle bestuurlijke gegevens van de Federale Politie en van de Lokale Politie en maakt ze voor iedereen beschikbaar. Het doel hiervan is dat iedereen werkt met één en hetzelfde programma, waardoor het vatten, beheren en delen van informatie op identieke manier verloopt. Bovendien kunnen zo dubbele registraties worden vermeden. Alle politiemensen hebben toegang tot deze toepassing.

  2018 2019 2020
Gecreëerde nieuwe gebeurtenissen 47 536 46 166 33 748
Totaal aantal gebeurtenissen 151 036 197 202 230 950

De helikopter, een troef in de lucht

De Luchtsteun (DAFA) wordt eveneens ingezet bij opdrachten van openbare orde. Van daarboven wordt waardevolle informatie in realtime naar de grondploegen doorgestuurd. Heel wat acties werden door de pandemie geschrapt, met een sterke daling van het aantal gepresteerde uren tot gevolg. Dezelfde vaststelling geldt voor de inzet van de drones: het aantal opdrachten is gedaald van 88 in 2019 naar 55 in 2020. Dit stemt overeen met 60 vluchturen (-36% in vergelijking met 2019).

  2018 2019 2020
Helikopteropdrachten Aantallen Gepresteerde uren Aantallen Gepresteerde uren Aantallen Gepresteerde uren
Voetbal 56 157 56 134 5 15
Massa-evenementen (festivals ...) 64 114 58 127 16 52
Steun aan de brandweer en de Civiele Bescherming bij rampen (brand …) 28 19 10 11 41* 39
Betogingen 35 62 36 60 57 82
Vip-bescherming (Europese toppen ...) 65 113 40 56 23 27
Totaal 248 465 200 388 142 215

* Een opmerkelijke stijging die te wijten is aan droge en warme lente- en zomermaanden. Er waren meer oproepen voor bijstand door DAFA met de ‘Bambi-bucket’ om branden te bestrijden.

L’hélicoptère & le Bambi bucket