Economische en sociale veiligheidEconomische en sociale veiligheid

  • Zolang misdaad loont, moeten we ingrijpen waar het pijn doet: in de portefeuille.
  • In 2019 nam de Federale Gerechtelijke Politie een totaalbedrag van 12 109 746,87 euro in beslag.
  • Wat leert de aanpak van socio-economische fraude ons? Hoe meer partnerschappen met andere openbare diensten, hoe efficiënter de aanpak.


Economische en sociale veiligheid

Gemengde onderzoeksteams tegen sociale fraude

In november 2019 ondertekenden de Federale Politie en vijf sociale inspectiediensten een akkoord om met gemengde onderzoeksteams de strijd aan te binden met de georganiseerde bendes achter sociale dumping, zwartwerk, schijnzelfstandigen en georganiseerde faillissementen.

Deze gemengde onderzoeksteams, MOTEM, zullen in alle gerechtelijke arrondissementen de sociale fraude op een uniforme manier aanpakken. Bij de opstart van elk dossier zal een onderzoeksplan opgesteld worden, in samenspraak met de bevoegde inspectiediensten.

Het doel van dit initiatief is niet om alleenstaande gevallen van sociale fraude aan te pakken, maar om de georganiseerde sociale fraude te raken, met als pijlpunt het recupereren van de illegaal verworven vermogens.

Sociale fraude

Sucess Story

Btw-fraudeurs lopen tegen de lamp

In de periode 2017-2019 werd door verschillende groothandelaars van sanitair materiaal, in het bijzonder verwarmingsketels, voor 3,5 miljoen euro aan goederen gefactureerd aan Nederlandse afnemers. De goederen gingen niet naar Nederland maar werden door een ander bedrijf op de Belgische markt afgezet, bij doe-het-zelfzaken in Antwerpen en Brussel. De afzet op de Belgische markt gebeurde met toepassing van btw, die echter niet werd afgedragen.

Na uitgebreide telefoontaps en observatie van een aantal bankrekeningen werd in januari 2019 de organisator van de fraude aangehouden. In december 2019 werd zijn belangrijkste kompaan door Duitsland aan België uitgeleverd. De buit van de fraude, berekend op 800 000 euro, werd slechts gedeeltelijk teruggevonden.

Success Story

Integrale aanpak sportfraude

Het Europees kampioenschap hockey in Antwerpen werd nauwgezet gemonitord. Monitoring houdt in dat verschillende partners de handen in elkaar slaan om fraude en bedrog, in het bijzonder wedstrijdvervalsing, aan het licht te brengen. In dit geval ging het om een partnerschap tussen, onder meer, de Federale Gerechtelijke Politie (FGP), de Lokale Politie, het federaal parket, de lokale procureur, de Kansspelcommissie, de scheidsrechters en de nationale en Europese sportfederaties.

Monitoring, als politietaak, staat gelijk aan preventie: wat kan worden vermeden, moet niet worden vervolgd. Tijdens het kampioenschap verliep de samenwerking prima. Er zijn geen onregelmatigheden vastgesteld.

Ook werd een samenwerkingsproject met de tennisfederatie op poten gezet. In concreto startten de FGP van West-Vlaanderen en de politiezones Damme/Knokke-Heist en Westkust samen met het parket, Tennis Vlaanderen en de tornooi-organisatoren een preventieprogramma rond het manipuleren van wedstrijden en resultaten. Tennisspelers kregen uitleg over hoe malafide personen te werk gaan om hen te benaderen en te beïnvloeden. In de marge van dit preventieprogramma werd er één arrestatie verricht.