Organisatie
  • De Federale Politie draagt, als component van de Geïntegreerde Politie en als schakel van de veiligheidsketen, bij tot de veiligheid en de levenskwaliteit in de samenleving.
  • De leden van de Federale Politie voeren hun opdrachten uit met een doorgedreven professionalisme in diverse domeinen: verkeersveiligheid, openbare orde, de strijd tegen geweld, terrorisme, illegale trafieken, mensensmokkel, uitbuiting, fraude …
  • Om deze missies te volbrengen, hechten ze veel belang aan partnershap, informatie-uitwisseling en internationale samenwerking.