Rekrutering en selectie ten voordele van de Geïntegreerde PolitieRekrutering en selectie ten voordele van de Geïntegreerde Politie

  • Er dienden zich minder kandidaten voor het operationeel kader aan, maar we zien wel een groeiende interesse voor administratieve en logistieke functies.
  • Opnieuw zetten we een waaier aan communicatiekanalen in om de vacatures bij de Geïntegreerde Politie in de kijker te zetten.
  • Hoe we onze rekrutering en selectie het afgelopen jaar hebben aangepast aan de beperkende coronamaatregelen, leest u in het hoofdstuk over de aanpak van de gezondheidscrisis


Overzichtstabel van de aanwervingen

De dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie (DPRS) is verantwoordelijk voor de externe aanwervingen in het operationeel kader en de externe aanwervingen voor het burgerpersoneel van de Geïntegreerde Politie (Lokale Politie en Federale Politie) alsook voor de interne bevorderingsexamens.

Onderstaande tabellen hernemen interessante cijfergegevens over de rekruterings- en selectieprocedures van de verschillende betrokken doelgroepen.

Externe rekrutering 2018 2019 2020
Kandidaten voor het operationeel kader* 17 654 14 594 12 989
Laureaten voor het operationeel kader* 1 802 1 667 1 626
Kandidaten voor het administratief en logistiek kader 8 227 8 274 8 241
Laureaten voor het administratief en logistiek kader 1 552 1 706 2 079
Totaal 29 235 26 241 24 935

*De kandidaten van een jaar zijn niet noodzakelijk de laureaten in datzelfde jaar.

Interne rekrutering 2018 2019 2020
Kandidaten voor het operationeel kader* 1 326 1 213 1 311
Laureaten voor het operationeel kader* 689 747 591
Kandidaten voor het administratief en logistiek kader 1 587 995 541
Laureaten voor het administratief en logistiek kader 54 117 92
Totaal 3 656 3 072 2 536

*De kandidaten van een jaar zijn niet noodzakelijk de laureaten in datzelfde jaar.

Totaal rekrutering 2018 2019 2020 Evolutie
Kandidaten voor het operationeel kader* 18 980 15 807 14 300 -9,5 %
Laureaten voor het operationeel kader* 2 491 2 414 2 148 -11 %
Kandidaten voor het administratief en logistiek kader 9 814 8 269 8 782 +6 %
Laureaten voor het administratief en logistiek kader 1 606 1 823 2 171 +19 %
Totaal 32 891 29 313 27 470 -6 %

* De kandidaten van een jaar zijn niet noodzakelijk de laureaten in datzelfde jaar.


Arbeidsgeneeskunde : 1 844 behandelde medische dossiers
Medische dossiers behandeld door de arbeidsgeneeskunde
Screening : 3 193 kandidaten gescreend
Aantal screenings van kandidaten

Aantal selectieproeven (nieuw in 2019)

2019 2020
Beroepsproeven 1 380 2 692
Sportproeven 15 271 8 306
Cognitieve proeven 13 709 13 040
Taalproeven 9 104 6 926
Persoonlijkheidsproeven 11 909 10 403
Moraliteitsonderzoeken 4 471 2 607
Commissies 5 402 3 990
Deliberaties 6 706 5 084


Communicatie en marketing

Voor de aanwerving van medewerkers voor het operationele kader en voor burgerfuncties worden er op regelmatige basis (nieuwe) communicatiekanalen- en middelen gebruikt om deze vacatures kenbaar te maken bij het grote publiek.

Marketingtools 2018 2019 2020*
Brochures en flyers 40 000 69 000 /
Telefoonoproepen / 20 985 41 984
Mails (behandeld) / 14 158 25 985
Bezoekers website Jobpol / 1 414 750 1 858 442
Berichten via Facebook 2 925 3 782 2 551
Opleidingen in de politiezones 9 8 5
Infodagen in de politiescholen 8 36 7
Volgers op Facebookpagina Jobpol 28 452 31 846 36 916
Volgers op Instagramaccount Jobpol / / 6 936
Rekruteringsevenementen (infosessies, jobbeurzen …) 293 265 214
Aanwezigheid andere evenementen (festivals, sportevenementen …) 432 241 /**

* Omwille van de coronacrisis werd er geen gebruik gemaakt van bepaalde marketingtools.
** Door de beperkende coronamaatregelen konden verschillende evenementen niet doorgaan.


GPI rekrutering