Opleiding ten voordele van de Geïntegreerde PolitieOpleiding ten voordele van de Geïntegreerde Politie

  • Tekenend voor 2020 is de snelle omschakeling naar afstandsonderwijs omwille van de beperkende coronamaatregelen.
  • De gemeenschappelijke opleiding ‘Zonder Zorgen de Grens Over’ in partnerschap met de Nederlandse Politieacademie werd aangepast aan het nieuwe Benelux-politiesamenwerkingsverdrag.
  • Ondanks de coronapandemie lanceerde de Nationale Politieacademie enkele markante nieuwe opleidingen.


Basisopleiding

Sessies* 2018 2019 2020
Agent van politie 4 4 2
Inspecteur 23 23 28
Inspecteur rechtstreekse rekrutering politiezone Antwerpen 3 3 4
Hoofdinspecteur 10 10 10
Hoofdinspecteur met bijzondere specialisatie 2 2 2
Voorbereidende opleiding voor het middenkader 2 2 2
Commissaris 4 1 2
Voorbereidende opleiding voor het officierenkader 2 1 2
Versnelde opleiding sociale promotie agent naar inspecteur 4 2 2
Kader van beveiligingsagenten en -assistenten van politie (DAB) 21 14 9

* Het gaat om het aantal sessies dat gestart is.

Opgeleide personen** 2018** 2019** 2020**
Agent van politie 90 69 66
Inspecteur 1 136 1 168 1 133
Inspecteur rechtstreekse rekrutering politiezone Antwerpen 137 104 87
Hoofdinspecteur 385 355 409
Hoofdinspecteur met bijzondere specialisatie 23 24 38
Voorbereidende opleiding voor het middenkader 39 47 25
Commissaris 110 154 118
Voorbereidende opleiding voor het officierenkader 33 16 9
Versnelde opleiding sociale promotie agent naar inspecteur 99 54 39
Kader van beveiligingsagenten en -assistenten van politie (DAB) 414 290 157

** De cijfers omvatten het aantal personen dat aan de basisopleiding begonnen is.Personen die geslaagd zijn voor de opleiding 2019*** 2020***
Agent van politie 34 21
Inspecteur 1 170 1 186
Inspecteur rechtstreekse rekrutering politiezone Antwerpen 106 104
Hoofdinspecteur 389 346
Hoofdinspecteur met bijzondere specialisatie 42 16
Voorbereidende opleiding voor het middenkader 39 23
Commissaris 110 152
Voorbereidende opleiding voor het officierenkader 33 15
Versnelde opleiding sociale promotie agent naar inspecteur 63 41
Kader van beveiligingsagenten en -assistenten van politie (DAB) 320 261

*** Het aantal geslaagde personen kan verschillen van het aantal opgeleide personen omdat er onder de geslaagden ook personen zijn die hun opleiding het jaar voordien zijn gestart.

Basisopleiding

Totaal aantal opgeleide personen

Scholen 2018* 2019* 2020*
ANPA (Berg, Brussel, Gent, Jumet, Vottem, Wilrijk) 23 778 25 923 14 626
Académie de police de Namur 3 918 4 402 2 035
APPH (Jurbise) 5 849 6 896 4 272
Campus VESTA (Antwerpen) 6 625 10 765 6 115
Politieschool van de provincie Luik 4 224 6 169 2 051
ERIP-GIP (Brussel) 5 532 6 277 4 099
PAULO (Gent) 6 182 6 745 3 478
PIVO (Asse) 4 040 3 272 2 17
PLOT (Limburg) 3 214 3 897 2 680
WPS (Zedelgem) 4 757 5 349 3 238
Totaal 68 119 79 695** 44 769**

* Voor de basisopleidingen gaat het om het aantal personen dat dat jaar aan de opleiding begonnen is. Voor de andere opleidingen (promotie, voortgezette, functionele, gecertificeerde) gaat het om het aantal personen dat de opleiding dat jaar heeft voltooid.
**De daling van het aantal opgeleide personeelsleden is gelinkt aan de coronacrisis. Een deel van de opleidingen kon niet doorgaan omdat ze aan het begin van de coronacrisis enerzijds niet volgens de veiligheidsmaatregelen georganiseerd konden worden en anderzijds omdat ze nog niet omgevormd werden tot een digitale versie.Afstandsonderwijs door coronamaatregelen

Met de opkomst van de coronapandemie moesten de politiescholen van de ene dag op de andere overschakelen naar afstandsonderwijs. De meeste voortgezette opleidingen werden opgeschort om ze om te vormen tot onlineonderwijs, maar de opleiders en docenten van de basisopleidingen moesten van de ene dag op de andere omschakelen. Via een proces van trial and error maar vooral van veel inzet en doorzettingsvermogen, ontwikkelden de opleiders van de Nationale Politieacademie (ANPA) de best mogelijke manieren om te zorgen voor een goede en vooral veilige opleiding.

Gedurende de coronapandemie werden telkens opnieuw risicoanalyses uitgevoerd, zeventien in totaal. Negentien activiteitenfiches werden opgesteld om het veilige verloop van de verschillende opleidingen te verzekeren. Deze bevatten richtlijnen voor bijvoorbeeld lessen in de klas tijdens een pandemie, voor het organiseren van praktische oefeningen van openbare orde, verkeer of geweldbeheersing tijdens een pandemie, voor het gebruik van collectieve middelen tijdens een pandemie enzovoort.Opleidingen internationale politiesamenwerking

België-Nederland

De gebrevetteerde trainers van de gemeenschappelijk opleiding ‘Zonder Zorgen de Grens Over’ hebben enkele baremische opleidingen (sessies van 8 uur) georganiseerd voor de eerstelijnspolitiemensen uit de Vlaamse grensregio met Nederland. Deze opleiding focust op wat kan en mag in de respectieve landen bij grensoverschrijdende acties of interventies. Zowel de opleiders als de cursisten bestaan uit Belgische en Nederlandse politiemensen.

In samenwerking met de respectievelijke erkende politiescholen werden de volgende sessies georganiseerd:

  • Fase I in Paulo: afgerond
  • Fase II in Campus Vesta: 5 sessies met in totaal 40 Belgische deelnemers.
  • Fase III in PLOT: geen sessies door de COVID-19-maatregelen.

In partnerschap met de Nederlandse Politieacademie en onder de koepel van het Benelux Secretariaat werden de leerinhouden voor de interventiediensten aangepast aan het nieuwe Benelux-politiesamenwerkingsverdrag.

Gezien het succes van deze opleidingsformule en op verzoek van andere operationele diensten heeft de Directie van de internationale politiesamenwerking (CGI) nieuwe modules uitgewerkt voor de specifieke doelgroepen: de Scheepvaartpolitie (SPN), de Spoorwegpolitie (SPC) en de Federale Wegpolitie (WPR). Opleidingen voor de recherche en voor de speciale eenheden (DSU) zitten in de pijplijn.


Opleiding Vesta

België-Frankrijk

Voor een gelijkaardige gefaseerde opleiding in de grensregio met Frankrijk werden de leerinhouden en het erkenningsdossier afgewerkt en afspraken gemaakt met de politieschool van Brugge (WPS) en Jurbise (APPH). De driedaagse opleiding voor de trainers start in 2021.


Informatie-uitwisseling en internationale signaleringen

Opleiding voor end users

De opleiding ‘Internationale informatie-uitwisseling en internationale signaleringen’ voor wie met deze materie geconfronteerd wordt, aangeboden door de Nationale Politieacademie (ANPA), vloeide voort uit de samenwerking tussen experts van de Directie van de internationale politiesamenwerking (CGI) en de opleiders in deze complexe materie.

  • Franstalige sessies: geen*
  • Nederlandstalige sessies: 3 (14 deelnemers)

* Wegens een gebrek aan pc-lokalen, de beperkende covidmaatregelen, maar ook door de onbeschikbaarheid van lesgevers die werden ingezet voor prioritaire opleidingen.

Markante nieuwe opleidingen bij de Nationale Politieacademie

Opleiding 'achtervolgen en intercepteren'

De Nationale Politieacademie (ANPA) ontwikkelde een nieuwe opleiding 'achtervolgen en intercepteren' op basis van aanbevelingen van de controleorganen (Comité P) naar aanleiding van een politieachtervolging met dramatische afloop. Deze opleiding biedt een eenduidige werkwijze aan voor de Geïntegreerde Politie en heeft als doel de vaardigheden in het achtervolgen en tegenhouden van voertuigen te verbeteren en te harmoniseren. De inhoud combineert technieken van geweldbeheersing en rijvaardigheid.

In het voorjaar vond een eerste testsessie van de opleiding 'achtervolgen en intercepteren' van voertuigen plaats die bijgewoond werd door verschillende diensten van de Geïntegreerde Politie. Via afstandsonderwijs leidde ANPA de docenten op, zodat zij op hun beurt de opleiding in alle politiescholen in 2021 kunnen introduceren. Een uniforme handleiding en een nationale presentatie zijn beschikbaar voor alle docenten en alle politiescholen. De praktische opleiding voor de leden van de Federale Politie, in het bijzonder de Federale Wegpolitie, zal op het militair domein van Weelde plaatsvinden.

Excited Delirium Syndrome

De politieoverheden, meer bepaald de minister van Binnenlandse Zaken en het coördinatiecomité voor de Geïntegreerde Politie, hebben hun wens uitgesproken over het feit dat alle politiemedewerkers die in direct contact staan met het publiek, evenals de calltakers in de noodoproepcentra, opgeleid dienen te worden inzake specifieke interventies waarbij 'verwarde personen' betrokken zijn. De problematiek van 'onhandelbare personen', in het bijzonder personen die lijden aan het Excited Delirium Syndrome (EDS), is een dagelijkse realiteit voor de politiediensten, waarbij zowel de persoonlijkheid, de houding als de locatie waarin opgetreden dient te worden een rol kunnen spelen. Vaak zijn dit moeilijke en delicate situaties.

De opleidingsstrategie voor de politie rond EDS kon vrij snel uitgevoerd worden omdat er al verschillende initiatieven bestonden. Onder leiding van de Nationale Politieacademie (ANPA) werden deze initiatieven gebundeld en geïntegreerd in één geharmoniseerde strategie voor een opleiding in drie fases (theorie en praktijk). In 2020 werden 200 docenten gevormd zodat in 2021 de roll-out van de opleidingen in alle politiescholen kan plaatsvinden.

success story

CEPOL goes digital!

Ook al was 2020 gekenmerkt door de coronacrisis, toch was het ook een jaar van opportuniteiten voor de internationale opleidingen. CEPOL, het Europese Politiecollege, dat als doel heeft de Europese en internationale samenwerking via opleidingen te bevorderen, heeft snel zijn dienstenaanbod laten evolueren naar een afstandsmodel.

In die optiek heeft de Belgische afdeling van CEPOL de deelname van leden van de Geïntegreerde Politie aan webinars, modules en onlinelessen in uiteenlopende onderwerpen georganiseerd en bevorderd: seksuele uitbuiting van kinderen, milieucriminaliteit (zoals de strijd tegen illegale visvangst), het Dark Web, cryptomunten en haat- of geweldmisdrijven gebaseerd op geslacht.

  2019 2020
Webinars 261 839
Modules 6 127
Onlinelessen 54 35
CEPOL logo