Onze infrastructuurOnze infrastructuurIn totaal beschikt de Federale Politie over 148 gebouwen op het grondgebied van België (140 in 2018). Deze stijging is te wijten aan het in aanmerking nemen van de gebouwen waar de Directie beveiliging (DAB) vanaf 2019 is gehuisvest. Een aantal ploegen van DAB is ondergebracht in bestaande infrastructuren van de Federale Politie, maar er zijn ook bijkomende inplantingen die ter beschikking werden gesteld.

Belgie

Bedrag door de Regie der Gebouwen uitgegeven voor de Federale Politie * 2018 2019 Evolutie
Investeringsprojecten 22 043 395 € 25 004 733 € +13,43 %
Onderhoud van de infrastructuur 3 771 799 € 2 843 429 € -24,61 %
Huur van de infrastructuur 44 547 826 € 40 875 492 € -8,24 %
Diverse kosten zoals taxen 2 047 573 € 494 314 € -75,86 %
Totaal 72 410 593 € 69 217 968 € -4,41 %

* Algemene toelichting:

  • De cijfers in deze tabel hangen af van het beheer door de Regie der Gebouwen van de aanvragen van de Federale Politie. De bedragen verwijzen bovendien naar ‘verheffingskredieten’: deze betalingen worden soms met jaren vertraging uitgevoerd.
  • Elk jaar stelt de Regie der Gebouwen een investeringsprogramma (IP) op. Dat is gebaseerd op alle aanvragen van onder meer de Federale Politie. De Regie overlegt hierover met tal van partners en diensten. Vervolgens bepaalt de Regie hoeveel en welke dossiers in dit IP hernomen worden. Voor sommige jaren krijgt de Federale Politie een groter aandeel in dit IP vanwege grote infrastructuurprojecten, andere jaren is dit minder en is er vooral onderhoud van de bestaande gebouwen voorzien.
Bedragen door de Federale Politie betaald voor bepaalde kosten 2018 2019 Evolutie
Energie (elektriciteit, gas, water, mazout) 8 684 410 € 8 481 796 € -2,33 %
Onderhouds- en aanpassingskosten en huur van de infrastructuur 6 858 048 € 7 960 413 € +16,07 % *
Totaal 15 542 458 € 16 442 209 € +5,79 %

* De Federale Politie biedt deels oplossingen aan waar de Regie der Gebouwen niet in staat is om spoedig oplossingen te bieden. In dergelijke gevallen zorgt de Federale Politie ervoor de situatie te stabiliseren totdat de Regie der Gebouwen een structurele oplossing in plaats mag stellen.