Ons materiaalOns materiaal

  • Jaarlijks voorziet de Federale Politie de mensen op het terrein van uitrusting en materiaal: zo hebben we 5 017 216 euro besteed aan wapens, waarvan 431 730 (9 %) ten behoeve van de Lokale Politie en 13 785 018 euro aan uitrusting, waarvan 6 160 995 (45 %) ten behoeve van de Lokale Politie.
  • De Federale Politie stelt de nieuwe tweekleurige uniseks parka en softshell voor, uniek door hun design.
  • Dankzij Logispol beschikken de logistieke medewerkers van de Federale Politie over een systeem dat hen een zeer volledig en correct beeld geeft van het materiaal in voorraad en tegelijkertijd van het budget dat hen rest.


Voertuigen

Het totale aantal aangekochte voertuigen is sterk gestegen. De regering heeft midden 2020 immers extra middelen toegekend aan de Federale Politie, waardoor de eenheden kunnen beschikken over een beter wagenpark.

Aangekochte voertuigen 2019 2020
Anonieme wagens 82 278
Voertuigen met politielogo 142 157
waarvan voertuigen op speciaal budget DAB (niet-recurrent) 78 27
Zware voertuigen (> 3,5 ton, dus bussen, pantserwagens, sproeiwagens …) 3 4
Hybride voertuigen 26 30*
Totaal 224 435

* 26 voertuigen zijn milde hybriden + 2 oplaadbare hybride voertuigen + 2 elektrische voertuigenDienstvoertuigen bij de Federale Politie 2018 2019 2020
Anonieme wagens (veiligheidskorps niet inbegrepen) 2 258 2 285 2 267
Voertuigen met politielogo 1 151 1 172 1 401
Zware voertuigen 86 93 110
Totaal* 3 409 3 457 3 668

* De drie cijfers mogen NIET worden opgeteld om het totale aantal voertuigen te bekomen. De zware voertuigen (bv. 110 voor 2020) zijn immers al meegerekend in de anonieme voertuigen of de voertuigen met politiestriping.

Wagen

Wapens en munitie

Op het gebied van individuele bewapening (wapenstokken en sprays) hebben we 1 164 698 euro uitgegeven ten voordele van de Federale Politie.

Aankoop van wapens en munitie* Hoeveelheid Bedrag
  2018 2019 2020 2018 2019 2020
Individuele wapens 113 430 1288 € 43 749 € 200 108 € 512 907
Munitie / 6 699 000
patronen
5 560 000 € 747 794 € 1 134 810 € 945 544
Granaten / / / / € 107 755 € 189 828
Traangas / / / € 75 796 / /
Cougar-lanceerders / / / / € 110 533 /
Matrakken + accessoires 1 407 646 3 206 € 142 50 € 72 036 144 807
Peppersprays + accessoires 2 971 1 112 13 426 € 45 748 € 22 797 € 204 824
Toebehoren / / / € 150 444 / € 339 711

* Niet meegerekend: de speciale eenheden (DSU) en de Nationale Politieacademie (ANPA).

In 2020 heeft de Federale Politie 236 nieuwe collectieve wapens gekocht, 36 blue guns en 26 red guns, voor een totaalbedrag van 1 686 609 euro. De blue gun is een wapen dat blanke patronen of verfpatronen afvuurt. De red gun heeft alle eigenschappen van een wapen, maar is volledig inert. Ze worden allebei gebruikt voor de opleiding.Uitrusting


Functie-uitrusting: nieuwe artikelen in de catalogus

In 2020 heeft de Federale Politie 10 593 995 euro uitgegeven aan de aankoop van basisuitrusting, waarvan 4 711 389 euro ten voordele van de Lokale Politie.

Wat de basisuitrusting betreft, werden de overheidsopdrachten voor de outdoor- en indoorsportschoenen in 2020 gegund. Wat de functie-uitrusting betreft, werden de overheidsopdrachten toegewezen voor de aankoop van peppersprays (waaronder hervulbare inerte sprays die zich onderscheiden door hun kleinere ecologische voetafdruk, hun duurzaamheid en hun lagere kostprijs door de hervulling) en van lichte ballistische veiligheidshelmen.


Een nieuw lang wapen voor de Geïntegreerde Politie

Gelet op de nieuwe realiteit op het terrein en de wapens van de criminelen die ze bestrijdt, heeft de Geïntegreerde Politie enkele jaren geleden geopteerd voor een nieuw kaliber (7.62x35 mm) voor haar collectieve wapen. Ze was op zoek naar een wapen met goede ballistische prestaties en een hoog neutraliserend vermogen. Na een gezamenlijke procedure van de Directie van de logistiek van de Federale Politie (DRL) en de politiezone Westkust werd de overheidsopdracht gegund aan FN Herstal en zijn FN Scar .300 voor een periode van tien jaar. Momenteel legt DRL in samenwerking met deze politiezone de laatste hand aan de overheidsopdracht voor de aankoop van operationele munitie en oefenmunitie die het gebruik van dit relatief lichte en voor elk type schutter toegankelijke wapen mogelijk zal maken.

Nieuw lang wapen

success story

Een modern centraal magazijn

Het centrale magazijn van Ukkel werd volledig gerenoveerd en gedigitaliseerd als gevolg van de invoering van Logispol, het nieuwe logistieke beheersysteem. Het magazijn functioneert voortaan als een modern distributiecentrum. In 2020 werd de pickingruimte voor de functie-uitrusting geoptimaliseerd, waardoor de gemiddelde verwerkingstijd van de bestellingen van de aspiranten is teruggebracht van 17 tot 9 dagen. Daarnaast werd de pickingroute voor sommige artikelen aangepast om een snellere en efficiëntere dienstverlening aan de klanten te bieden en een betere werkergonomie aan de personeelsleden.


Beveiligingsadviezen

De Directie van de logistiek (DRL) van de Federale Politie verstrekt beveiligingsadviezen en voert audits uit op het vlak van infrastructuur en normen die betrekking hebben op bepaald materiaal of op identiteits- of identificatiedocumenten.

2018 2019 2020
Dossiers ten voordele van de Federale Politie 76 44 66
Dossiers ten voordele van de Lokale Politie 19 15 17
Beheer van legitimatie- en identificatiekaarten van de politiemedewerkers 2 529 2 198 1 768
  • voor de Federale Politie
892 742 607
  • voor de Lokale Politie
1 637 1 445 1 161
Pasfoto’s genomen* / 27 270 3 743
  • voor de Federale Politie
/ 9 948 1 189
  • voor de Lokale Politie
/ 17 322 2 554

* De toename van het aantal foto's tussen 2018 en 2019 is te verklaren door de toekomstige vernieuwing van de legitimatie- en identificatiekaarten, waarvoor pasfoto's van al het personeel van de Geïntegreerde Politie nodig zijn. De drastische daling in 2019-2020 is toe te schrijven aan de coronamaatregelen, waardoor de fotorondes van de operatoren sterk beperkt moesten worden.

Aankoop van materiaal en de aspecten milieu en duurzaamheid


De Federale Politie schenkt steeds meer aandacht aan de aspecten milieu en duurzaamheid bij het bepalen van haar eisen in de specificaties van de materiaalaanvragen (aankoopdossiers):

  • de Directie van de logistiek (DRL) vraagt voortaan in de mate van het mogelijke certificaten die aantonen dat de leverancier tijdens de productie van zijn artikelen milieuvriendelijke en duurzame praktijken toepast;
  • daarnaast vraagt ze de mening van de klanten over de artikelen in kwestie, alvorens hun aankoopdossiers definitief af te sluiten. Zo is DRL vroeger gestart met de prospectiefase voor de tactische schoenen – interventieschoenen die deel uitmaken van de basisuitrusting – om een enquête uit te voeren bij de toekomstige klanten.