Ons budgetOns budget

 • De Federale Politie heeft met succes Europese subsidies aangevraagd voor negen eigen projecten.
 • Dankzij een bijkomende enveloppe van 30 miljoen euro kon de Federale Politie essentieel materiaal aankopen (voer- en vaartuigen, pc’s, tablets, headsets en andere mobiele toestellen).
 • In het kader van de coronapandemie is voor bijna 3 miljoen euro aan middelen voor veiligheid en hygiëne aangekocht (meer hierover in het coronahoofdstuk).


Globaal budget

Het budget, ter waarde van 2 321 867 067 euro (buiten aparte kredieten terrorisme), is opgebouwd rond drie grote assen:

 • de Federale Politie zelf
 • de Geïntegreerde Politie (GPI)
 • de Lokale Politie

Het is onderverdeeld in vijf categorieën:

 • personeel
 • werking
 • investering
 • dotaties
 • subsidies
Federale Politie 2018 2019 2020
Personeel 756 700 000 813 689 000 920 463 000
Werking 91 580 000 90 653 860 94 743 000
Investering 27 025 000 20 883 000 45 517 500
Dotaties / / /
Subsidies 1 170 000 1 170 000 1 344 000
subtotaal 876 475 000 926 395 860 1 062 067 500
Geïntegreerde Politie 2018 2019 2020
Personeel 103 759 000 108 745 000 97 637 000
Werking 70 673 000 73 522 929 82 469 122
Investering 13 633 000 6 559 657 10 877 445
Dotaties / / /
Subsidies 13 986 000 14 149 000 14 231 000
Subtotaal 202 051 000 202 976 586 205 214 567
Lokale Politie 2018 2019 2020
Personeel / / /
Werking / / /
Investering / / /
Dotaties 915 640 000 947 998 000 957 585 000
Subsidies 42 420 000 36 878 000 97 000 000
Totaal 958 060 000 984 876 000 1 054 585 000
Subtotaal 2018 2019 2020
Personeel 860 459 000 922 434 000 1 018 100 000
Werking 162 253 000 164 176 789 177 212 122
Investering 40 658 000 27 442 657 56 394 945
Dotaties 915 640 000 947 998 000 957 585 000
Subsidies 57 576 000 52 197 000 112 575 000
Totaal 2 036 586 000 2 114 248 446 2 321 867 067

Europese financiering, een hefboom naar meer middelen

De Federale Politie heeft Europese subsidies ontvangen voor negen eigen projecten, goed voor een bedrag van 1,63 miljoen euro aan subsidies (totaal projectbedrag: 2,01 miljoen euro). Twee dossiers waren eind 2020 nog in evaluatie: een project ten belope van 185 552 euro en een subsidie van 176 274 euro.

De bijkomende subsidie ontvangen in het kader van het Bordertask-project dient voor het (verder) ontwikkelen en optimaliseren van de systemen voor grenscontrole. Daarnaast zijn er verschillende low value grants (subsidies lager dan 60 000 euro) goedgekeurd voor acties in het kader van onderzoeken naar drugstrafiek en mensenhandel met een internationale dimensie.

De Federale Politie treedt ook op als partner in zes Europees gefinancierde projecten van externe partners. Voor de prestaties en expertise die we leveren in het raam van deze projecten, ontvingen we een subsidie van in totaal 291 231 euro.

Verder hielp de Federale Politie mee met de voorbereidingen voor de implementatie van de Europese financieringsmechanismen uit de nieuwe Europese meerjarenbegroting 2021-2027. Het gaat met name om de financiering van de 5G-projecten en bepaalde digitaliseringsprojecten binnen de Federale Gerechtelijke Politie.

Bijkomend werd naar aanleiding van een incident in Grays (Verenigd Koninkrijk), met de transmigranten in een koelcontainer komende van Zeebrugge, door het UK Home Office in november 2019 een potentiële financiering vooropgesteld. Deze financiering moest dienen voor de aankoop van specifiek materiaal door de Federale Politie in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. Concreet is in 2020 overgegaan tot de aankoop van onder meer twee drones, CO2-detectoren en een rigid hull inflatable boat (RHIB), een performante onzinkbare opblaasbare boot, alsook ander gespecialiseerd materiaal met een totaal budgettair volume van ongeveer 784 000 euro (excl. btw).

Europese financiering

Bijkomende enveloppe voor investeringen

In juni maakte de federale regering een bijkomende enveloppe vrij van 30 miljoen euro voor de Federale Politie om essentiële investeringen mogelijk te maken. De afgelopen jaren konden met het jaarlijks toegekend budget alleen de structurele behoeften van de organisatie gedekt worden.

Concreet laat deze bijkomende enveloppe de volgende investeringen toe:

 • Rollend/varend materieel en wagenpark:
  • 1 boot voor de Scheepvaartpolitie (SPN);
  • 347 voertuigen waaronder 33 motoren;
  • een globaal bedrag van 17 639 634 euro.
 • Informaticamaterieel om de organisatie meer mobiel te maken en aan te sluiten bij het New Way of Working-beleid, meer bepaald mobiel en digitaal werken. Dit vertaalt zich in de aanschaf van:
  • pc’s, laptops, schermen, tablets, smartphones en headsets voor een bedrag van 4 351 000 euro;
  • materieel (servers en firewalls) dat nodig is om de derde fase van BeSecure tot uitvoering te brengen (dit systeem laat toe om operationele applicaties op afstand te raadplegen) voor een bedrag van 770 000 euro.
 • De vervanging van verouderde draagbare radiotoestellen en accessoires (audio, dragers, laadeenheden …) voor een totaal van 7 176 000 euro.