New Way of Working (NWOW)New Way of Working (NWOW)

 • De Federale Politie slaat verder de weg in van de New Way of Working of NWOW-filosofie met als devies mobiel (samen)werken: any place (overal), any time (te allen tijde), any device (met eender welk toestel).
 • Met de uitrol van Windows 10, Office 365 en Portal Lite is de fundering gelegd voor een flexibele digitale werkomgeving.
 • Het gebruik van de online samenwerkingstool Teams gaat crescendo en thuiswerk wint aan populariteit.


Windows en Office 365 als fundering voor NWOW

De politie is geëvolueerd naar een organisatie met groot digitaal netwerk dankzij het partnerschap met Microsoft en het invoeren van Windows 10 en Office 365. De Office 365-toepassingen creëren voor de politiemedewerker een flexibele digitale werkomgeving. De verbetering van de beveiliging van de systemen was een belangrijk aandachtspunt bij deze omschakeling.

De Federale Politie en de Lokale Politie hebben samen in totaal 52 642 licenties voor Microsoft Office 365. Daarmee is de Geïntegreerde Politie de grootste klant van Microsoft in België. 

In de loop van het jaar heeft de Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen (DRI) de eerste fase van de migratie naar Windows 10 voortgezet. Ze voorzag de eenheden van de politie van de nodige infrastructuur om de overgang naar Windows 10 mogelijk te maken.

Tezelfdertijd is er een aanzienlijke inspanning geleverd op het vlak van opleiding en kennisoverdracht ten aanzien van de 'systeembeheerders' en 'technische beheerders' door het verstrekken van online documentatie en het organiseren van verschillende informatiesessies. Zo verwierven zij de nodige kennis om de tweede fase van de operatie, namelijk de migratie van de individuele pc's naar Windows 10, te kunnen uitvoeren.

Enkele significante cijfers:

 • Entiteiten van de Federale Politie die gemigreerd zijn naar Windows 10: 67
  • Aantal computers: 6 036 (van de ongeveer 6 500)
 • Lokale politiezones die gemigreerd zijn naar Windows 10: 141
  • Aantal computers: 9 754 (van de ongeveer 20 000)

De tweede fase van de migratie zette zich begin 2020 voort.


Extra beveiliging dankzij multi-factor authentication

De beveiliging van de digitale werkomgeving is een continu aandachtspunt. In 2019 is die beveiliging verder verhoogd door onder meer de invoering van de meervoudige identificatie of multi-factor authentication (MFA). Dit is des te belangrijker met het oog op mobiel werken. Het gebruik van MFA is sterk geëvolueerd. In 2019 werd voor 34 995 personen MFA in de Microsoft-omgeving geactiveerd.


Online samenwerken en delen met Teams en Yammer

Met Microsoft Teams is het mogelijk om te creëren, te delen en samen te werken in teamverband. Deze applicatie is beschikbaar op pc, tablet en smartphone.

Enkele significante cijfers:

 • 52 000 gebruikers beschikken over een toegang;
 • 25 570 actieve gebruikers eind 2019 (tegenover 8 000 actieve gebruikers begin januari 2019);
 • 9 578 actieve groepen binnen de Geïntegreerde Politie;
 • ongeveer 50 % van de gebruikers is actief op zijn mobiele telefoon. Bovendien is de Belgische politie wereldwijd nummer 1 onder de overheidsorganisaties wat het gebruik van de mobiele versie van Teams betreft.

In februari 2019 noteerde men voor de Geïntegreerde Politie ongeveer 300 voice/videocalls per maand. Eind 2019 was dat cijfer vervijfvoudigd! Voor het hele jaar noteren we ongeveer 13 700 voice/videocalls en om en bij de 1 700 000 berichten (zonder onderscheid volgens bericht).

Teams is dus duidelijk in opmars, net als de meeste tools uit het Office 365 softwarepakket.

Teams
Yammer

Yammer is een socialemediatool die het afgelopen jaar dagelijks door gemiddeld 12 535 politiemedewerkers gebruikt werd om op een snelle, informele manier berichtjes en ervaringen te delen. Dit aantal vertegenwoordigt 34,56 % van de 36 267 Yammer-gebruikers binnen de Geïntegreerde Politie.

Andere cijfers die boekdelen spreken voor de activiteit op dit forum: in één jaar werden er 102 500 berichten geliket, 102 026 berichten gepost en 13 500 000 keer werden de berichten in totaal gelezen. Toch stellen we vast dat het gebruik van dit sociale netwerk voor ondernemingen stagneert.


Online kennisplatform WiKiPol uit de startblokken

2019 is het jaar van de lancering van WiKiPol. Deze site heeft de ambitie om een brede waaier aan kennis op een overzichtelijke en gebruikersvriendelijke manier ter beschikking te stellen van de personeelsleden van de Geïntegreerde Politie. WiKiPol vormt een drieluik met PolNews (interne nieuwssite) en PolDoc (de stek voor interne en publieke referentiedocumenten).

Het kennisplatform is thematisch opgebouwd. De thema’s die in 2019 zijn uitgewerkt en opengesteld voor de voltallige Geïntegreerde Politie, zijn: wetgeving (inclusief Infolegis met het overzicht van nieuwe wetgeving), statutaire teksten, politieprocedures, welzijn op het werk en human resources (personeelswerking) en het steunaanbod. WiKiPol wordt continu bijgewerkt en uitgebreid. Voorts kunnen delen van WiKiPol gemoduleerd worden op maat van een arrondissement of politiezone.

De drijfveer achter dit initiatief is ervoor zorgen dat de personeelsleden, zowel op kantoor als op het terrein, te allen tijde toegang hebben tot correcte en up-to-date informatie om hun dagelijkse job uit te oefenen.

WiKiPol

success story

Roadshows en NWOW-ambassadeurs wijzen de weg!

Tussen april en september 2019 organiseerde de Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen (DRI) 15 roadshows, nl. één per arrondissement alsook verschillende roadshows voor de gecentraliseerde directies. Deze roadshows zijn een manier om de verschillende toepassingen die beschikbaar zijn in het Office 365 softwarepakket (Teams, Yammer, SharePoint, Stream enz.) te promoten en uit te leggen.

Elke roadshow bestond uit twee delen: een strategisch deel voor de korpschefs, de directeurs en het management en een meer pragmatisch deel voor de ambassadeurs van de New Way of Working Digital, de data officers en de technical managers.

Bovendien werd het netwerk van de NWOW.Digital-ambassadeurs binnen de Geïntegreerde Politie uitgebreid. De ambassadeurs hebben verschillende professionele achtergronden en interesseren zich voor deze nieuwe technologieën. Ze gebruiken ze en stimuleren het gebruik ervan in hun entiteiten.

Eind 2019 telde het netwerk 937 NWOW.Digital-ambassadeurs.

Réception pensionnés

Thuis of vanuit satellietkantoren

De Federale Politie wil een flexibelere werkgever zijn voor haar werknemers. Medewerkers hebben de gelegenheid occasioneel thuis of vanuit een satellietkantoor te werken. Thuis, dichter bij huis of tijdens een specifieke opdracht kantoorwerk verrichten vanop een andere plaats dan de gewone werkplaats, geeft de personeelsleden soepelere werkomstandigheden wat als positief ervaren wordt. Op thuiswerkdagen kunnen ze onder andere de - soms heel lange - trajecten naar kantoor vermijden.

In 2019 hebben alle medewerkers samen in totaal 149 553 uren thuis- of satellietwerk verricht (tegenover 133 105 uren in 2018). Dit betekent 0,64 % van het totale aantal gewerkte uren, meer bepaald 23 525 678 (een lichte stijging tegenover 2018).

Voor wie niet thuis kan/wil telewerken, zijn er dus de satellietkantoren. Personeelsleden hebben toegang tot 26 satellietkantoren, verspreid overal te lande, binnen de infrastructuur van de Federale Politie of van de Lokale Politie.