Organisation
  • De Federale Politie telde op 31 december 2020 in totaal 13 493 medewerkers, onder wie 10 394 leden van het operationeel kader (Ops) en 3099 burgerpersoneelsleden (CALog).
  • Kazerne Dossin en de Geïntegreerde Politie hebben hun samenwerking opnieuw kracht bijgezet met de ondertekening van een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst.
  • De site Westakkers, met een oppervlakte van 50 hectaren, kan door de Geïntegreerde Politie als oefenterrein worden gebuikt voor het genegotieerd beheer van de openbare ruimte en andere opleidingen geweldbeheersing.