Informatiewerking Informatiewerking

  • In 2020 beantwoordden de arrondissementele communicatie- en informatiecentra (SICAD/CIC) in totaal iets minder dan 3 miljoen noodoproepen.
  • Binnen de arrondissementele informatiekruispunten (SICAD/AIK) zijn ongeveer 400 politiemedewerkers dagelijks in de weer met het verzamelen en analyseren van data en politionele informatie om meerwaarde te bieden voor de collega’s op het terrein.
  • Eind 2020 bevatte RegPol, het unieke register voor alle gegevensverwerkingen binnen de Geïntegreerde Politie, 3 667 geregistreerde verwerkingen waaronder 739 verwerkingen van de Federale Politie.


Informatiekiosk voor de unieke vatting van identificatiegegevens

De Informatiekiosk (KIK) is een interface waarmee politiemensen op basis van een unieke vatting van de identificatiegegevens verschillende informatiesystemen gebruiken die nodig zijn om bepaalde opdrachten te vervullen.

Het aantal diensten binnen de Geïntegreerde Politie met toegang tot de KIK is sinds 2018 voortdurend uitgebreid.

Geïntegreerde Politie 2018 2019 2020
Aantal pc’s binnen de Geïntegreerde Politie met toegang tot de KIK 28 000 34 000 47 500


Een sleutelrol voor de arrondissementen

Op het vlak van operationeel informatiebeheer vervult het arrondissementele niveau een sleutelrol met de communicatie- en informatiediensten van het arrondissement (SICAD). Een SICAD verenigt enerzijds het provinciale communicatie- en informatiecentrum (CIC) waar noodoproepen binnenkomen en worden behandeld en, anderzijds, de arrondissementele informatiekruispunten (AIK).

Aantal oproepen in de CIC's

Dringend 2018 2019 2020
West-Vlaanderen 217 454 212 201 190 012
Oost-Vlaanderen 248 776 250 749 235 004
Antwerpen 318 490 317 192 281 660
Limburg 161 753 161 673 149 429
Vlaams-Brabant* 168 540 183 194 164 024
Brussel 442 899 443 932 361 199
Waals-Brabant 80 772 82 922 74 978
Henegouwen 471 468 462 495 412 056
Namen 146 927 155 594 146 443
Luik* 358 335 365 564 341 041
Luxemburg 67 851 69 415 66 382
Totaal 2 683 265 2 704 931 2 422 228

* De noodoproepen voor de arrondissementen Halle/Vilvoorde en Eupen – die niet over een eigen CIC beschikken – komen toe in respectievelijk het CIC Leuven (verantwoordelijk voor gans Vlaams-Brabant) en het CIC Luik (verantwoordelijk voor de arrondissementen Luik en Eupen).

Niet-dringend 2018 2019 2020
West-Vlaanderen 13 283 12 580 11 770
Oost-Vlaanderen 10 749 10 558 10 468
Antwerpen 98 346 98 787 80 043
Limburg 15 942 16 506 12 461
Vlaams-Brabant* 20 197 18 680 16 266
Brussel 32 534 35 312 32 939
Waals-Brabant 16 860 18 766 19 083
Henegouwen 13 936 16 374 16 029
Namen 15 511 15 493 14 676
Luik* 71 454 77 912 79 362
Luxemburg 18 936 19 541 19 957
Totaal 327 748 340 509 311 054

* De noodoproepen voor de arrondissementen Halle/Vilvoorde en Eupen – die niet over een eigen CIC beschikken – komen toe in respectievelijk het CIC Leuven (verantwoordelijk voor gans Vlaams-Brabant) en het CIC Luik (verantwoordelijk voor de arrondissementen Luik en Eupen).

Totaal 2018 2019 2020
West-Vlaanderen 230 737 224 781 201 782
Oost-Vlaanderen 259 525 261 307 245 472
Antwerpen 416 836 415 979 361 703
Limburg 177 695 178 179 161 890
Vlaams-Brabant* 188 737 201 874 180 290
Brussel 475 433 479 244 394 138
Waals-Brabant 97 632 101 688 94 061
Henegouwen 485 404 478 869 428 085
Namen 162 438 171 087 161 119
Luik 429 789 443 476 720 403
Luxemburg 86 787 88 956 84 339
Totaal 3 011 013 3 045 440 2 733 282

* De noodoproepen voor de arrondissementen Halle/Vilvoorde en Eupen – die niet over een eigen CIC beschikken – komen toe in respectievelijk het CIC Leuven (verantwoordelijk voor gans Vlaams-Brabant) en het CIC Luik (verantwoordelijk voor de arrondissementen Luik en Eupen).

CIC Call taker

Politioneel informatiebeheer


De AIK’s bij de SICAD’s zijn de hoekstenen van het politioneel informatiebeheer binnen de Geïntegreerde Politie. Er wordt data en politionele informatie verzameld, geanalyseerd en herwerkt om meerwaarde te bieden voor het terreinwerk. Hoe? Door bruggen te slaan en linken te leggen, door nieuwe veiligheidsfenomenen en criminele tendensen aan het licht te brengen, door richting te geven aan politieacties en door de informatiedoorstroming naar en tussen de politiediensten te verzekeren die hun opdrachten kunnen uitvoeren.

In 2020 stonden zo’n 400 personeelsleden van de Geïntegreerde Politie in voor het beheer van de politionele informatie binnen de AIK’s.

Op het centrale niveau staan de Directie van de operaties inzake gerechtelijke politie (DGJ/DJO) en de Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie (DGA/DAO) specifiek in voor het beheer van de politionele informatie. DJO telde vorig jaar 61 personen voor deze functie en DAO 41 personeelsleden. DAO en DJO vormen samen met het Single Point of Operational Contact (SPOC) van de Directie van de internationale politiesamenwerking (CGI) het Nationaal invalspunt (NIP), een 24/7 permanentiedienst.success story

Innovatief met interactieve kaarten

Een vlotte informatie-uitwisseling tussen de Lokale Politie en de Federale Politie is cruciaal voor de Geïntegreerde Politie. Daarom heeft het SICAD van West-Vlaanderen een politioneel informatieplatform ontwikkeld. Dit nieuwe platform is innovatief in die zin dat het interactieve kaarten ter beschikking stelt die visuele ondersteuning bieden aan het operationele werk. Deze geactualiseerde kaarten geven een beter inzicht in de omvang en de inhoud van fenomenen als drugs, transmigratie of diefstal. Ze leiden ook tot de optimalisatie van de bijbehorende (werk)processen in de geïntegreerde aanpak daarvan. Deze digitale applicatie draagt bij tot een efficiënte informatiedoorstroming tussen het SICAD en de politiediensten van West-Vlaanderen, maar ook tussen de verschillende politiediensten zelf (de feiten van de arrondissementen Henegouwen en Oost-Vlaanderen zijn eveneens zichtbaar via dit platform).Nieuwe versie van het ASTRID-dispatchingsysteem

Sinds 2018 is de migratie van versie 8 naar versie 9 van het dispatchingsysteem voor de politiediensten stelselmatig uitgebreid. De vernieuwing van de CAD-technologie (Computer Aided Dispatchingsystem) heeft een impact op de werking en organisatie van de politiediensten, in het bijzonder op de communicatie- en informatiecentra in de arrondissementen (SICAD/CIC) van de Federale Politie.

De migratie van alle communicatie- en informatiecentra (CIC) naar CAD 9 is in 2020 afgerond. Vijf centra waren al in 2018 gemigreerd en een ander in 2019. De vijf laatste CIC's zijn in 2020 gemigreerd.

Het doel van deze upgrade is om in combinatie met de geplande vernieuwing en centralisatie van de hardware een meer performant instrument aan te bieden aan de eindgebruikers (uitgebreidere informatie- en communicatiemogelijkheden, beter bereik …). Ook maakt deze upgrade de toekomstige integratie van nieuwe technologieën mogelijk.Bescherming van (persoons)gegevens

De Federale Politie heeft verschillende initiatieven genomen om de bescherming van (persoons)gegevens te waarborgen.

Het register voor alle gegevensverwerkingen binnen de Geïntegreerde Politie, RegPol, wordt voortdurend aangevuld. Op 31 december bevatte RegPol 3667 geregistreerde verwerkingen waaronder 739 verwerkingen van de Federale Politie (zie grafieken).

Een expertengroep van de Geïntegreerde Politie engageert zich tot de implementatie en de aanpassing van de wet- en regelgeving. Deze groep bestaat uit medewerkers van de juridische dienst (DGR/Legal), de Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen (DRI), de dienst Information Security & Privacy Office van het Commissariaat-generaal (CG/ISPO) en vertegenwoordigers van de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP).

Zij heeft onder meer de verwerking van camerabeelden en data door het gebruik van drones en bodycams verder onderzocht.

Voorts werd er een richtlijn opgesteld die het delen van informatie mogelijk maakt met verschillende organen en diensten waarmee de politie samenwerkt. Deze richtlijn concretiseert de uitvoering van het gewijzigde artikel 44/11/9 van de Wet op het politieambt (WPA).

Bijkomend was CG/ISPO het afgelopen jaar actief in diverse dossiers en probleemstellingen, met de volgende taken:

  • het adviseren en overleg plegen voor de bescherming van persoonsgegevens van politiemedewerkers, onder andere in externe communicatie;
  • het adviseren als Data Protection Officer (DPO) voor verwerkingen waarvoor de ministers verantwoordelijk zijn, in het bijzonder de Automatic Number Plate Recognition (ANPR) Managed Services;
  • het adviseren over de nodige infoflux om politie-interventies toe te laten in het kader van de COVID-19-crisis;
  • het analyseren van verwerkingen in de Microsoft-omgeving en het bestuderen van de nodige verwerkingsovereenkomsten.

Om de aandacht en het bewustzijn (awareness) rond de bescherming van persoonsgegevens en informatieveiligheid te vergroten, werd WiKiPol, het kennis- en informatieplatform voor de Geïntegreerde Politie, uitgebreid met een nieuwe rubriek Data Protection. Daar worden GDPR-thema’s uitgelicht en toegelicht. Ook vonden er het afgelopen jaar een aantal infosessies plaats vanuit de invalshoek ‘gegevensbescherming, 2 jaar later’. In totaal namen 180 politiemedewerkers aan deze sessies deel.

Gegistreerde verwerkingen RegPol per jaar

Gegistreerde verwerkingen RegPol Lokale Politie / Federale Politie