ICT, de drijvende kracht achter onze acties en ons beheerICT, de drijvende kracht achter onze acties en ons beheer

  • Focus op de digitale ondersteuning.
  • Cross Border Exchange, een succesverhaal.
  • Het elektronische proces-verbaal (e-PV) is een feit.


Digitale transformatie i-Police en de politie van de toekomst

 

i-Police

Het i-Policeproject komt in de plaats van zo'n tachtig verschillende toepassingen, waaronder ISLP, FEEDIS en de ANG. i-Police brengt alle informatie die momenteel over verschillende databanken verspreid is, samen in één geïntegreerd informatieplatform, met een vernieuwde ANG (Algemene Nationale Gegevensbank) die meer informatie bevat dan vroeger. Dit informatieplatform zal dé basis vormen van het hele i-Policeproject.

2021 kon worden afgerond met de gunning van de opdracht voor i-Police, het sluitstuk van een intensieve aanbestedingsprocedure, die enkel kon slagen dankzij de samenwerking en bijdrage van talrijke technische, functionele experten en ervaren terreinmedewerkers.

In 2022 gingen twee proefprojecten van start om de basis te leggen voor i-Police. De scope van het eerste project is de uitwisseling van informatie met internationale instanties (Schengen, Interpol, Europol). Het tweede project focust op het verzamelen van informatie voor de functie Intelligence Led Policing (informatiegestuurde politiezorg). Voor dit tweede project bestudeerden technici hoe i-Police stuurbord-, netwerkanalyse- en zoekfuncties kan gebruiken om de grote hoeveelheid gegevens waarover politiediensten beschikken beter te benutten.

Politiemedewerkers op het terrein, die de i-Policetools dagelijks zullen moeten gebruiken, worden nauw bij de projecten betrokken. Hun feedback is belangrijk om de veiligheid van de burgers nog beter te waarborgen.

 

Eerste adviseur Dominique Van Ryckeghem

i-Police is een gigantische uitdaging”


“i-Police is een gigantische uitdaging. De bijdrage van medewerkers van het terrein is cruciaal voor het resultaat van dit project. Het project zal op zijn beurt ook het werk op het terrein veranderen. EN onze medewerkers beter kunnen ondersteunen. Digitaal werken zal niet meer weg te denken zijn uit de operationele realiteit, de opleiding en de ondersteuning.”

Eerste adviseur Dominique Van Ryckeghem
directrice-generaal van het middelenbeheer en de informatie (DGR)


 

i-Police en de politie van de toekomst

 

success story

Vlucht van Britse oplichter gestopt

Op 2 september vatte de Federale Wegpolitie (DAH) Robert Hendy-Freegard, een beruchte Britse oplichter, in Groot-Bijgaarden, enkele dagen na zijn vlucht uit Frankrijk.

Sinds het begin van de jaren 90 trachtte deze koning van de manipulatie zich te verrijken door zich voor te doen als een geheim agent. In 2005 werd hij gearresteerd en tot levenslang veroordeeld wegens ontvoering, bedrog en diefstal. Er liepen tegen hem niet minder dan 19 aanklachten. Twee jaar later echter herziet Justitie zijn straf en wordt hij vrijgelaten. Zijn slachtoffers zouden niet zijn opgesloten en waren vrij om te vluchten.

De oplichter vlucht daarop naar Frankrijk. Het is daar dat hij eind augustus de Franse gendarmerie over de vloer krijgt in het kader van zijn activiteiten. Toen zijn identiteit gecontroleerd werd, vluchtte de oplichter weg met de auto en verwondde daarbij twee gendarmen. Er werd tegen hem een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

Op 2 september 2022, rond 16.00 uur, lichtte het grensinformatienetwerk (GIN) de Wegpolitie van Oost-Vlaanderen in over de aanwezigheid op haar grondgebied van een voertuig dat in het Schengeninformatiesysteem (SIS) geseind stond. Het voertuig kon tamelijk snel opgespoord worden op de autosnelweg E40 in de richting van Brussel dankzij de ANPR-camera's.

De coördinator van WPR Oost-Vlaanderen stuurde zijn teams onmiddellijk aan om het voertuig te kunnen onderscheppen. Drie teams van de cel Patrouille en Toezicht (CPS) Oost-Vlaanderen werden ook uitgestuurd alsook een ploeg motorrijders van de verkeerspost van Wetteren. Het voertuig werd uiteindelijk onderschept op de E40 in Groot-Bijgaarden in de richting van Brussel en de bestuurder werd aangehouden.

De snelle opsporing van deze 'mediafiguur' alsook zijn lokalisering waren mogelijk dankzij een passend gebruik van de bestaande informatienetwerken en de beschikbare technische middelen (FOCUS en ANPR).

Nationaal cameraschild (ANPR)

Het nationale cameraschild ANPR (Automatic Number Plate Recognition of automatische nummerplaatherkenning) verbindt alle ANPR-camera’s met een centraal beheerssysteem (AMS – ANPR Managed Services) dat de politie toelaat om snel te reageren als een passage van criminelen (op basis van een geseinde nummerplaat) wordt opgemerkt. Het ANPR-netwerk omvat ook de trajectcontroles.

De drie basisfunctionaliteiten die AMS aanbiedt, zijn:

  • trajectcontroles in het kader van de verkeersveiligheid;
  • hit-afhandeling op basis van blacklists met het oog op interventie;
  • ondersteuning bij rechercheonderzoeken.

Eind december 2022 is het aantal politiegebruikers dat toegang heeft tot AMS gestegen naar 19 699, d.i. een stijging met 30%. Het aantal met AMS verbonden camera's is toegenomen tot 1786, d.i. een stijging met 16%. Het aantal gehomologeerde en door de gewestelijke verwerkingscentra (GVC) verwerkte trajectcontroles is gestegen naar 281, d.i. een toename met meer dan 35%. Deze toename werd mogelijk gemaakt door de ingebruikname van een nieuwe AMS-server voor de verwerking van de trajectcontroles.

success story

Een vermiste persoon gevonden dankzij ANPR

Op 6 augustus 2022 seinde de Lokale Politie van Ans/Saint-Nicolas een 82-jarige met geheugenproblemen als vermist. Op het SICAD in Luik (de informatie- en communicatiedienst van het arrondissement) kon het voertuig van de betrokkene dankzij ANPR-hits gelokaliseerd worden. De dispatcher kon de ploegen op het terrein vrij nauwkeurig aansturen. De bejaarde man werd door een interventieteam van de Lokale Politie in goede gezondheid aangetroffen in … Groot-Bijgaarden! Moraal van het verhaal: het ANPR-systeem dient niet alleen om criminelen en voortvluchtigen op te sporen.

Versterkte digitale banden met Justitie

Cross Border Exchange: een succespercentage van 99%!

Cross Border Exchange (CBE) is een module voor onmiddellijke inningen (OI's) bij verkeersinbreuken die in de politionele applicaties geïntegreerd is.

De Geïntegreerde Politie stelt inbreuken vast van Belgische of Europese inwoners (onder meer snelheidsovertredingen vastgesteld door camera’s en trajectcontroles), stelt proces-verbaal op en stuurt de informatie via een elektronische flux naar Justitie. Justitie zorgt vervolgens voor het afdrukken en verzenden van de onmiddellijke inningen en voor de opvolging van de betaling. Sinds 2021 zijn de digitale handtekening en het digitale zegel (inclusief MultiFactor Authentication of MFA) in dit systeem geïntegreerd.

Cross Border Exchange kent in 2022 opnieuw een succespercentage van 99%. Het aantal behandelde dossiers blijft toenemen.

Om de twee jaar beloont het European Institute of Public Administration (EIPA) de meest innovatieve, doeltreffende en cocreatieve projecten van de openbare entiteiten op lokaal, regionaal en nationaal/Europees niveau. Afgelopen jaar werd Cross Border Exchange tot grote trots van de Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen (DRI) genomineerd in de categorie 'Digital Public Administration'.

Aantal 2019* 2020 2021 2022
Aangemaakte pv's 6 300 000 5 801 781 5 819 503 5 896 523
Pv's doorgestuurd naar de gerechtelijke ANG 2 160 000 2 190 253 1 983 847 2 157 935
Onmiddellijke inningen 2 270 000 2 088 910 1 957 245 1 791 250
Geregistreerde inlichtingen 5 500 000 4 995 666 5 043 089 5 478 687
Aangemaakte documenten 13 260 000 11 745 608 11 663 555 12 337 957
Geregistreerde verhoren 1 450 000 1 228 335 1 266 219 1 344 166
Geregistreerde natuurlijke personen /** 24 935 159 24 986 764 25 870 043

* Om een technische reden werden de cijfers voor 2019 afgerond.
** Cijfer niet beschikbaar.

success story

Het elektronische proces-verbaal (e-PV) is een feit

Het elektronische proces-verbaal (e-PV) is een digitale versie in pdf-formaat van het papieren proces-verbaal.

Sinds april 2022 stelt de politie haar onmiddellijke inningen (OI) verkeer ter beschikking van de diensten van Justitie. Zij krijgen een elektronische versie van de onmiddellijke inning en kunnen deze per mail aan de burger bezorgen. Iedereen die de wegcode overtreedt, zal voortaan de verkeersboete in zijn mailbox krijgen.

ANG/CROSS: voor een vlottere opvolging van de seiningen

De toepassing ANG/CROSS biedt de mogelijkheid om in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) personen te seinen en ontseinen in verband met aangelegenheden van gerechtelijke politie.

In 2022 werd gestart met de ontwikkeling van CROSS Voertuigen en Voorwerpen en CROSS Verslag.

CROSS Voertuigen en Voorwerpen biedt de mogelijkheid om ook voertuigen en voorwerpen in het kader van een gerechtelijk dossier in de ANG te seinen en te ontseinen.

CROSS Verslag laat toe een politieverslag op te stellen om gerechtelijke of bestuurlijke informatie in de ANG vlot bij te werken.

Tot slot is de testfase ingegaan van de eerste versie van CROSS Arrest. Met die toepassing zal het mogelijk zijn om dossiers van aangehouden personen op een enkele plaats te verzamelen.

PacOs: barcodes op overtuigingsstukken voor digitale opvolging

PacOs is de applicatie voor het digitaal beheer van de overtuigingsstukken via barcodes. Eind 2020 dekte PacOs 55% van het Belgische grondgebied; sinds 2021 is de applicatie nationaal uitgerold bij de Geïntegreerde Politie en bij Justitie*.

  2019 2020 2021 2022
Gerechtelijke inbeslagnames 1565 53 440 163 682 215 262
- In beslag genomen overtuigingsstukken (totaal) 6445 50 802 430 182 484 818
- bij de Geïntegreerde Politie 2953 18 043 153 613 185 066
bij Justitie 3492 32 759 276 659 299 752

* Bij de rechtbanken van eerste aanleg, het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.

success story

'MyPolice-Belgium', een app om het leven van de burger te vergemakkelijken

Met MyPolice-Belgium kan de burger gemakkelijker in contact komen met de politie en gemakkelijker alle nuttige informatie terugvinden.

De gebruiker vindt er verschillende tabbladen met de noodnummers, de opsporingsberichten, het formulier voor onlineaangiften, lokaal nieuws, federaal nieuws, een link naar de rekruteringssite Jobpol.be enz.

Het volstaat je taal en gemeente te kiezen en 'MyPolice' doet de rest. De app interageert met alle informatie op de websites van de lokale politiezones (meer dan 90% van de zones) en van de Federale Politie.

MyPolice-Belgium is sinds 19 december 2022 beschikbaar in de Google Play Store en de Apple Store. Vijf maanden na de lancering ervan telt de applicatie 17 000 gebruikers en krijgt ze een score van 4,5 sterren.

Iedere gebruiker kan zijn opmerkingen doorsturen om de app te verbeteren. De bedoeling is dat de applicatie zo goed mogelijk met de wensen van de burgers overeenstemt!

Politionele statistieken en Veiligheidsmonitor

De website met de geregistreerde criminaliteit wordt in een nieuw jasje gestoken

De nieuwe website voor de statistieken van de Geïntegreerde Politie werd in december 2022 online gezet.

Dankzij die website kunnen de burgers op een enkele plaats de gegevens over de veiligheidsthema's terugvinden waarrond de diensten van de Geïntegreerde Politie in België werken. De website bevat dus de officiële politionele statistieken inzake de geregistreerde criminaliteit, verkeer en morfologie van de politiediensten alsook de resultaten van de Veiligheidsmonitor van de vorige jaren.

Zin om een kijkje te nemen?

Resultaten Veiligheidsmonitor 2021

In 2021 vond een grootschalige bevolkingsenquête plaats: de Veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor is een middel om informatie te verkrijgen over slachtofferschap, meldingsgedrag en diverse veiligheidsthema's zoals mogelijke wijkproblemen, onveiligheidsgevoel en tevredenheid over het politiewerk in België.

Door aan die enquête deel te nemen kan de Belgische bevolking haar mening geven over het veiligheidsbeleid.

2022 stond in het teken van de verwerking van de bijna 100 000 responsen op de Veiligheidsmonitor. Het scannen van de papieren vragenlijsten door een externe partner nam een zestal maanden in beslag. Vervolgens was het de beurt aan het team van de Directie van de politionele informatie en ICT (DRI) van de Federale Politie voor de statistische verwerking en analyse. In oktober beschikten de zones van de Lokale Politie over hun resultaten. De resultaten op nationaal niveau werden in december afgeklopt.

De resultaten zijn beschikbaar op de nieuwe website met de statistische gegevens van de Federale Politie.

https://www.politie.be/statistieken/nl/veiligheidsmonitor