Gestion de l'information
  • Informatie is een zeer belangrijk, bijna het belangrijkste werkinstrument van de politie.
  • Informatie ligt aan de basis van de politieacties en niet omgekeerd; een vlotte en efficiënte informatiehuishouding is cruciaal in de aanpak van criminaliteit en de zorg voor de openbare veiligheid.
  • De uitdagingen op het vlak van informatiehuishouding zijn legio: technologische innovatie en verregaande digitalisering moeten informatie-uitwisseling en politiewerk sneller, gerichter, efficiënter en bovenal mobieler maken.