OrganisatiePremier commissaire divisionnaire Marc De Mesmaeker

Ziehier het jaarverslag 2019 van de Federale Politie. Net zoals verleden jaar only digital, visueel uitgewerkt en opgebouwd rond dezelfde vier luiken:

  • veiligheid
  • informatiebeheer
  • de Federale Politie, een organisatie
  • de politie als werkgever.

De hoofdopdracht van de Federale Politie blijft dezelfde: bijdragen tot de veiligheid en de levenskwaliteit in onze maatschappij. De uitdaging bestaat erin zich aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen, zowel intern als samen met onze (internationale) partners. De ontwikkeling van nieuwe middelen en nieuwe benaderingen - waarbij het welzijn van iedereen wordt gewaarborgd - zijn aandachtspunten die mij na aan het hart liggen.

Ik dank de collega's voor hun dagelijkse inzet op het terrein, maar ook de mensen in de schaduw die hen in staat stellen om hun opdrachten uit te voeren.

Tot slot wil ik degenen bedanken die het mogelijk hebben gemaakt om het werk van de Federale Politie in zijn geheel onder de aandacht te brengen door middel van haar diverse activiteiten.

Ik wens u veel leesplezier."

Eerste hoofdcommissaris Marc De Mesmaeker
Commissaris-generaal van de Federale PolitieSécurité
Veiligheid

Onze opdracht: bijdragen tot de veiligheid en de leefbaarheid in de samenleving. Elke dag opnieuw spannen onze mensen zich in om dit doel te bereiken. Hier zijn de cijfers van onze activiteiten voor uw veiligheid.

Informatiebeheer

Informatie ligt aan de basis van het politiewerk. Een efficiënt informatiebeheer is essentieel om de veiligheid te verzekeren. In dit domein is de digitale transformatie een uitdaging die we geleidelijk aan realiseren.

informatiebeheer
De Federale Politie,
een organisatie

Personeel, financiën, logistiek en ICT zijn onontbeerlijk voor onze goede werking. Een vaststelling: de New Way of Working zit in de lift bij de Federale Politie.

De politie als werkgever

De juiste mensen aanwerven en hen de best mogelijke opleiding geven is een blijvende uitdaging. Een overzicht van onze activiteiten in deze domeinen tijdens het afgelopen jaar.