Taskforce COVID-19 voor de Geïntegreerde Politie<Taskforce COVID-19 voor de Geïntegreerde Politie

  • De gezondheidssituatie heeft gevolgen gehad voor verschillende aspecten van de werking van onze organisatie, ...
  • … zowel voor de politieopdrachten op het terrein als voor de interne werking.
  • Er zijn tools ontwikkeld om de verschillende opdrachten te kunnen uitvoeren en om de uitvoering ervan te verzekeren onder de verantwoordelijkheid van de Federale Politie.


Hoofdcommissaris Anke Stakenborg

Fier op de getoonde veerkracht


"2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als hét jaar waarin al onze gewoontes plots drastisch veranderden door de uitbraak van het COVID-19-virus. In het trachten te beheersen van dit virus werd een belangrijke rol toegekend aan politie als handhaver van de nieuwe coronamaatregelen. Een rol die bovenop de uitdaging kwam om ook de reguliere politiewerking ‘covidproof’ te organiseren. Tijdens het beheer van deze crisis is de installatie van de Taskforce COVID-19 een krachtige samenwerkingsvorm gebleken. Maar we mogen vooral ook fier zijn op de getoonde veerkracht van al onze medewerkers die ervoor zorgde dat de bevolking te allen tijde kon blijven rekenen op onze dienstverlening."

Hoofdcommissaris Anke Stakenborg
Voorzitter van de Taskforce COVID-19 Geïntegreerde Politie


Op 12 maart 2020 werd de Taskforce van de Federale Politie opgericht om een snel beheer en een onmiddellijke vertaling van de door de regering vastgestelde regels mogelijk te maken. Op 16 maart werd ze uitgebreid tot een COVID-19-Taskforce voor de Geïntegreerde Politie (TF GPI).

Het doel is de beslissingen in real time te kunnen opvolgen, als beslissingsorgaan richtlijnen te kunnen geven, maar ook als centraal contactpunt te fungeren voor informatie, documentatie en vragen. Vertegenwoordigers van de TF GPI hebben ook deelgenomen aan de vergaderingen van de verschillende strategische organen, waardoor zij een actieve rol kon spelen in de besluitvormingsprocessen.

De oprichting van de Taskforce GPI en de publicatie van de ministeriële omzendbrieven GPI 94 en GPI 94bis betreffende de richtlijnen inzake de genomen maatregelen ter bestrijding van het virus COVID-19 hebben het geïntegreerde politiebeheer van deze crisis vergemakkelijkt en versterkt. De structuur en de werkmethode bleken doeltreffend te zijn om een antwoord te bieden op de verschillende uitdagingen.

Ministerieel bezoek aan de GPI taskforce COVID-19

Ministerieel bezoek aan het Commissariaat-generaal van de Federale Politie tijdens een vergadering van de Taskforce GPI die online plaatsvond.De crisis beheren: de Business Continuity Plans

Om een continue dienstverlening mogelijk te maken, hebben alle diensten hun eigen Business Continuity Plan (BCP) ontwikkeld. Deze plannen geven een overzicht van de minimaal te verzekeren dienstverlening. Deze BCP's worden geactiveerd zodra het aantal afwezige personeelsleden problematisch wordt. Bovendien moeten de politie-entiteiten de Taskforce GPI waarschuwen zodra zij hun BCP activeren, zodat de nodige regelingen kunnen worden getroffen om bepaalde diensten te versterken en zo de minimale dienstverlening te kunnen garanderen.

De volgende leidende principes werden voor de BCP's naar voren geschoven:

  • binnen elke dienst/directie bepalen wat de meest 'kritieke' of 'essentiële' taken zijn;
  • de processen in verband met deze taken en de actoren die nodig zijn om ze uit te voeren of om op te treden in geval van onderbreking of verstoring identificeren;
  • de impact op de beschikbaar te stellen middelen of de aan te wenden werkmethoden evalueren.


Success story

Covidcoördinatoren voor coronamaatregelen op kantoor

Gedurende de COVID-19-crisis werd bij de Geïntegreerde Politie volop ingezet op telewerk in een gezamenlijke strijd tegen het virus.

Echter zijn er bij de politie veel functies die nu eenmaal niet van thuis uit uitgevoerd kunnen worden. Voor zij die op kantoor aanwezig moesten zijn, werden inspanningen geleverd zodat alles ook daar zo veilig mogelijk en conform de covidmaatregelen kon verlopen.

Door de veelheid aan maatregelen en de aanpassingen ervan, stelde de Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie (DGR) voor om per directie een covidcoördinator aan te duiden. Deze coördinatoren zagen erop toe dat de regels werden nageleefd, maar zij waren ook het aanspreekpunt voor collega’s die vragen hadden over de covidsituatie of -maatregelen.Eerste adviseurDominique Van Ryckeghem

Alle covidcoördinatoren deden hun job fantastisch.


"Als we vergaten ons mondmasker aan te doen of als we vergaten de kopieermachine te reinigen bijvoorbeeld, herinnerden zij er ons vriendelijk aan. En zeer terecht. Ik dank hen hiervoor. Op de momenten dat het aantal covidpatiënten steeg, hadden we iedereen die ons kon helpen om veilig en gezond te blijven zeer hard nodig. "

Eerste adviseur Dominique Van Ryckeghem
Directrice-generaal a.i. van het middelenbeheer en de informatie