Personeel en welzijnPersoneel en welzijnOnze organisatie volgt het welzijn van onze medewerkers voortdurend op, maar tijdens de crisis werd de follow-up opgedreven. Alle diensten van de Interne directie voor preventie en bescherming op het werk (CGWB) werden tijdens deze pandemie inderdaad erg bevraagd.

Ze moesten snel en doeltreffend handelen binnen de mogelijkheden van hun kennis over de evolutie van het virus. CGWB heeft talrijke adviezen en risicoanalyses uitgebracht over de gezondheid van de leden van de politie, zowel op het vlak van opleiding, operaties als leiding. De verschillende diensten van de directie zijn sterk betrokken geweest bij een groot aantal communicatieacties (posters, video's, artikels ...) over veiligheid en gezondheid, bestemd voor de personeelsleden van de Geïntegreerde Politie. Aan de hand van videoclips werd een bijdrage geleverd voor de preventieve aanpak van het welzijn van de werknemers.

Om de regeringsmaatregelen ter bestrijding van de verspreiding van COVID-19 na te leven, werden sommige activiteiten van de dienst tijdelijk stopgezet, zoals de werkplaatsbezoeken en bepaalde periodieke medische onderzoeken. Telewerken had een impact op de afhandeling van informele en formele procedures van de psychosociale dienst.

Hoewel het een zeer intense periode was door de overschakeling op nieuwe werkmethoden en de telewerkverplichting, deden de CGWB-teams de nodige inspanningen om kwaliteitsvolle tips en adviezen te verstrekken.

Uit deze bijzondere periode vallen tal van positieve punten te onthouden, zoals de goede samenwerking binnen en tussen de diensten en de goede werking van het werken op afstand.

Personeel en welzijn