Openbare orde-opdrachten in het raam van de handhaving van de coronamaatregelenOpenbare orde-opdrachten in het raam van de handhaving van de coronamaatregelenOngeacht de crisis is de Federale Politie ertoe gehouden haar essentiële opdrachten te blijven vervullen, rekening houdend met de geldende gezondheidsmaatregelen en de evolutie daarvan, teneinde de veiligheid van de samenleving te verzekeren.

Door de gezondheidscrisis en de regeringsbeslissingen heeft de politie immers extra taken gekregen, zoals:

 • de controle op de naleving van het samenscholingsverbod;
 • de controle op het verplicht dragen van een mondmasker;
 • de controle op niet-essentiële verplaatsingen, inclusief aan de grensovergangen;
 • de controle op de naleving van de regels van social distancing;
 • de controle op de sluiting van niet-essentiële handelszaken en horecagelegenheden;
 • de controle op het verbod van vuurwerk;
 • de controle op het naleven van de avondklok;
 • de beveiliging van de opslagplaatsen en het vervoer van vaccins;
 • de controle op het verplicht invullen van het PLF-formulier voor terugkerende inwoners of een negatief testresultaat voor buitenlanders;
 • de controle op quarantaine en testing;
 • de controle op het niet deelnemen aan/niet organiseren van een lockdownparty;
 • de controle op het verbod op alcoholconsumptie op de openbare weg;
 • enz.

De nieuwe opdrachten in verband met de coronahandhaving waren eerder atypisch en bijna onnatuurlijk voor de politie: zij moest zich plotseling tot de burgers wenden en hen beboeten voor het maken van niet-essentiële verplaatsingen, omdat ze met meer dan vier personen rechtstaand buiten waren bijeengekomen of geen mondmasker droegen. Taken die soms een negatieve invloed hebben op de relatie tussen de politie en de burgers.

 

Aantal geregistreerde processen-verbaal voor COVID-19-inbreuken

Aantal feiten 2020

Inbreuk ‘Volksgezondheid’

29 139

Niet-naleving samenscholingsverbod

58 652

Niet-naleving verplaatsingsverbod

57 411

Niet-naleving regels m.b.t. mondmasker

25 604

Niet-naleving regels social distancing

10 001

Niet-naleving bevel tot sluiting

1 204

Niet-naleving regels m.b.t. alcohol

769

Niet-naleving openingsuren

685

Niet-nalev. regels preventie en hygiëne (professionals)

565

Niet-naleving regels groeps-/deelnemersbeperking

246

Niet-naleving verbod op gebruik van waterpijpen

214

Niet-naleving modaliteiten door klanten

200

Niet-naleving regels m.b.t. registratie persoonsgegevens

194

Niet-naleving verbod eten/drinken

193

Niet-naleving verbod deelneming illegaal feest

146

Niet-naleving regels Passenger Locator Form

129

Niet-naleving andere maatregelen COVID-19

254

Andere feiten met parketwijzer 62 (volksgezondheid)

6 082

Totaal 191 688
Openbare orde-opdrachten in het raam van de handhaving van de coronamaatregelen

Success story

Luchtvaartpolitie springt bij voor de controles aan de landsgrenzen

Tijdens de eerste golf van coronamaatregelen werden niet-essentiële verplaatsingen verboden alsook de toegang tot het grondgebied voor iedereen zonder geldig reismotief.

Al snel kwam de vraag voor ondersteuning om controles aan de landsgrenzen op de autosnelwegen uit te voeren. Vanaf 24 maart stonden leden van de Luchtvaartpolitie paraat om de collega’s van de Federale Wegpolitie te helpen bij deze uitdagende taak. Enkele weken later vroegen ook de collega’s van de lokale politiezones die grenzen aan Nederland om extra ondersteuning. En zo kwam het dat de Luchtvaartpolitie uiteindelijk tot einde mei dagelijks meerdere ploegen leverde om de landsgrenzen te controleren op het respecteren van de beperkende coronamaatregelen.

Een mooi voorbeeld van samenwerking ten dienste van de maatschappij en de volksgezondheid..Eerste hoofdcommissaris André Desenfants

Een buitengewoon jaar


"Onnodig te zeggen dat 2020 een buitengewoon jaar is geweest. Covid haalde alle plannen overhoop. Het hele land heeft verschillende inperkings- en versoepelingsfases doorgemaakt. Dit had een grote impact op onze activiteit. Ook al zijn sommige cijfers sterk gedaald, zoals het aantal verkeersongevallen of het aantal evenementen waarbij de politie aanwezig moet zijn, we hebben onszelf ook opnieuw moeten uitvinden. De Federale Wegpolitie (DAH) heeft bv. op de snelwegen grenscontroles moeten opzetten, versterkt door een groot aantal personeelsleden van andere directies van de Algemene directie bestuurlijke politie (DGA). Op het hoogtepunt van de crisis hebben wij ons georganiseerd om te allen tijde versterking te kunnen bieden en te kunnen anticiperen op de aanvragen. Ik bedank alle personeelsleden van DGA, die op de best mogelijke manier hebben aangetoond dat beschikbaarheid en flexibiliteit geen loze woorden zijn. Ook bedankt aan de medewerk(st)ers van de Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie (DAO) die zorgden voor de planning en organisatie van het personeel, een bijna onmogelijke opgave in zulke omstandigheden!"

Eerste hoofdcommissaris André Desenfants
Directeur-generaal van de bestuurlijke politie