logistieke uitdagingDe logistieke uitdagingDe Federale Politie moest aanzienlijke middelen vrijmaken om de uitdagingen van de gezondheidscrisis het hoofd te bieden. Om haar medewerkers in staat te stellen hun taken zo goed mogelijk en in alle veiligheid uit te voeren, was het onder meer noodzakelijk hen van gepast materiaal te voorzien.

Persoonlijk beschermingsmateriaal:

  • Maskers
  • Wegwerphandschoenen
  • Veiligheidsbrillen
  • Gelaatsschermen
  • Alcoholgel
  • Overalls
  • Thermometers
  • Plexiglas
  • Verzorgings-, reinigings- en ontsmettingsproducten voor lokalen, kleding, maskers enz., fumigatoren (ontsmetting van dienstvoertuigen), ontsmettingsdoekjes
  • Ontsmettingsmateriaal: wegwerpdweilen en -doekjes, vuilnisbakken en -zakken

Dankzij het werk en de creativiteit van de logistieke diensten kon het tekort aan beschermingsmateriaal zoals maskers, plexiglas enz. waarmee de politie bij het begin van de crisis te kampen had, snel worden opgelost.Success story

Logistieke steun: creativiteit, innovatie en solidariteit

De gezondheidscrisis als gevolg van de COVID-19-pandemie heeft een impuls gegeven aan de dienstverlening van de Directie van de logistiek (DRL) van de Federale Politie. Zij heeft blijk gegeven van creativiteit, innovatie en solidariteit, die herhaaldelijk zijn geprezen. DRL heeft al haar krachten gemobiliseerd om de organisatie mogelijk te maken van de logistieke ondersteuning van de grenscontroles (met name de schuthokjes, zie hieronder), de reiniging en ontsmetting van de lokalen, de vervaardiging van covidkits en individuele beschermingssets, het zoeken naar en de aanschaf en de verdeling van beschermend materiaal, alcoholgel en schoonmaakmiddelen. Ze heeft ook een productielijn voor stoffen maskers opgezet. Op basis van door de DRL-diensten voorbereide, geleverde en terug opgehaalde kits maakten 300 vrijwilligers 35 000 maskers. De vervaardigde maskers werden gecontroleerd en individueel verpakt om zo dicht mogelijk bij het bepaalde prioriteitsniveau te worden verdeeld.

Ook het vermelden waard is de vervaardiging, in een recordtempo en hoofdzakelijk met gerecycleerde materialen, van twintig schuthokjes uit polycarbonaat, die werden geleverd aan het personeel van de Federale Wegpolitie (DAH), verantwoordelijk voor de grenscontroles in ons land. Aangezien er in de particuliere sector geen alternatief beschikbaar en toegankelijk was, werden de schuthokjes vervaardigd in het Competentiecentrum Materiaal Ukkel (CCMU), in nauwe samenwerking met DAH. Ze zijn bestemd om plaats te bieden aan één persoon en deze te beschermen tegen wind, regen en zon. Zo kon de Wegpolitie passerende voertuigen doeltreffend controleren. Zes leden van het CCMU hebben hard gewerkt om de eerste vijf schuthokjes in slechts twee dagen op te bouwen. De vijftien andere volgden in hetzelfde tempo.

Tot slot is het CCMU begonnen met de vervaardiging van schermen uit hout en polycarbonaat voor de dienst Rekrutering en Selectie (DPRS) en de bescherming van de rekruteerders en de kandidaten. Daarna volgden van verschillende eenheden aanvragen voor de vervaardiging of aanpassing van het eerste model naar gelang van hun specifieke behoeften (ontvangst, verhoor van aangehouden personen, bescherming tussen collega's …). In totaal vervaardigde en leverde het CCMU in 2020 niet minder dan 800 schermen, in 3 standaardformaten en op maat gemaakt, aan de eenheden van de Federale Politie.