Versnelde digitale transformatieVersnelde digitale transformatieDe maatregelen van de regering hebben een grote invloed gehad op de interne werking van de Federale Politie. Er moesten verschillende regelingen worden getroffen om de verschillende functies te kunnen blijven uitoefenen met inachtneming van de gezondheidsmaatregelen.

De nodige ICT-apparatuur en -licenties werden uitgebreid om telewerken te vergemakkelijken. Dit moet het personeel in staat stellen hun beroepsactiviteiten voort te zetten en toegang te hebben tot de politionele informatie.

Er is inderdaad geïnvesteerd in ICT-materiaal, zoals laptops die voor bepaalde diensten (bv. intercepties van telefoongesprekken/IP) zijn aangepast voor de mobiliteit van tactische gegevens, accessoires (headsets die compatibel zijn met bepaalde toepassingen), apparatuur voor videoconferenties (schermen, camera's, microfoons enz. om de vergaderzalen uit te rusten). Er is ook geïnvesteerd in de uitbreiding van de licenties voor computerprogramma's zoals BeSecure, Tokens (voor multifactorauthenticatie). Zo hebben de medewerkers de mogelijkheid hun beroepsactiviteiten uit te oefenen en toegang te krijgen tot de politionele informatie, ongeacht de plaats waar ze zich bevinden en in alle veiligheid.

Versnelde digitale transformatie

Success story

Hulp bij de verwezenlijking van de politieopdrachten: CROSS COVID, in de strijd tegen de pandemie

De teams van de Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen (DRI) ontwikkelden in een recordtempo de toepassing ANG/CROSS-COVID. Ze biedt politiemensen ondersteuning bij de handhaving van regeringsbeslissingen in geval van inbreuken. Het doel van deze toepassing is de registratie te vergemakkelijken van inbreuken op de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Enerzijds maakt de toepassing de betaling mogelijk van een onmiddellijke minnelijke schikking in geval van niet-naleving van de gezondheidsmaatregelen. Anderzijds laat ze ook toe de gegevens in verband met recidive te beheren. ANG/CROSS-COVID maakt het immers mogelijk de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) rechtstreeks te bevragen voordat de inbreuk in de toepassing wordt geregistreerd.Hulp voor de bevolking: het digitale loket

Police On Web is het platform dat burgers sinds 2007 in staat stelt online aangifte te doen en een klacht in te dienen.

In april 2020 heeft de Federale Politie, in samenwerking met de Lokale Politie, het formulier 'Tijdelijk digitaal loket' ter beschikking gesteld van de burgers naar aanleiding van de gezondheidssituatie in verband met het coronavirus. Het maakt het mogelijk fysieke verplaatsingen zoveel mogelijk te vermijden.


het digitale loket

Het digitale loket in een paar cijfers:

  • In 2020 werden 45 481 aangiften ingediend via Police On Web, dat is twee keer zoveel als in 2019, toen het aantal 21 989 bedroeg;
  • Sinds de opening van het tijdelijke digitale loket in april 2020 zijn via dit kanaal bij de Lokale Politie 28 197 aangiften binnengekomen.


Hulp voor de medewerkers: BeSecure

BeSecure is al een paar jaar een vertrouwde oplossing voor het gebruik van mobiele ISLP-diensten (Information System for Local Police) op het terrein. Ze laat hen toe politietoepassingen te gebruiken waar ze zich ook bevinden.

Sedert vorig jaar is BeSecure ook uitgerold binnen de Federale Politie om andere oplossingen te vervangen en ter ondersteuning van de thuiswerkmaatregelen. Immers, tijdens de coronapandemie heeft thuiswerk enorm aan belang gewonnen. Eind 2020 gebruikten 3657 medewerkers van de Federale Politie BeSecure.Success story

Versnelde overgang naar thuiswerk met Teams

Tijdens de COVID-19-periode is Teams hét communicatiemiddel bij uitstek geworden voor de medewerkers van de Geïntegreerde Politie. De cijfers spreken boekdelen: in 2020 liep het cijfer binnen de Geïntegreerde Politie op tot 42 037 actieve gebruikers van Teams.

De inspanningen van de Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen (DRI) van de Federale Politie en haar ambassadeurs New Way of Working hebben hun vruchten afgeworpen: Teams is een ‘gewone’ manier van werken geworden bij de Geïntegreerde Politie. Ter vergelijking: in januari 2019 hadden ‘nog maar’ 8000 medewerkers de weg naar Teams gevonden.

Dankzij Teams kunnen politiemedewerkers, of ze nu van thuis uit of op kantoor werken, vanop een héél veilige afstand vergaderen met collega’s én externe partners, overleg plegen en samen dossiers afwerken. De slogan any time, any place, any device (te allen tijde, overal, via eender welk toestel) krijgt zo meer dan ooit betekenis.