Organisatie


Eerste hoofdcommissaris Marc De Mesmaeker

Ziehier het jaarverslag 2020 van de Federale Politie, wederom only digital, visueel uitgewerkt en opgebouwd rond dezelfde vier luiken:

  • veiligheid;
  • informatiebeheer;
  • de Federale Politie, een organisatie;
  • de politie als werkgever.

Uiteraard behoeft 2020 een extra hoofdstuk over de COVID-19-crisis en de impact ervan op onze werking. We verteerden die impact zeer goed en dat verdient een reuze-compliment voor elke medewerker van ons korps.

Ik wens u veel leesplezier.”

Eerste hoofdcommissaris Marc De Mesmaeker
Commissaris-generaal van de Federale PolitieDe Geïntegreerde Politie ten aanzien van de gezondheidscrisis

De gezondheidssituatie heeft gevolgen gehad voor verschillende aspecten van de werking van onze organisatie, zowel voor de politieopdrachten op het terrein als voor de interne werking.

De Geïntegreerde Politie ten aanzien van de gezondheidscrisis
veiligheid
Veiligheid

Onze opdracht: bijdragen tot de veiligheid en de leefbaarheid in de samenleving. Elke dag opnieuw spannen onze mensen zich in om dit doel te bereiken. Hier zijn de cijfers van onze activiteiten voor uw veiligheid.

Informatiebeheer

Informatie ligt aan de basis van het politiewerk. Een efficiënt informatiebeheer is essentieel om de veiligheid te verzekeren. In dit domein is de digitale transformatie een uitdaging die we geleidelijk aan realiseren.

informatiebeheer
De Federale Politie,
een organisatie

Personeel, financiën, logistiek en ICT zijn onontbeerlijk voor onze goede werking. Een vaststelling: door de coronamaatregelen zit de New Way of Working in de lift bij de Federale Politie

De politie als werkgever

De juiste mensen aanwerven en hen de best mogelijke opleiding geven is een blijvende uitdaging. Hier volgt een overzicht van onze activiteiten in deze domeinen tijdens het afgelopen jaar.


PDF-versie

Lees je het volledige jaarverslag 2020 van de Federale Politie liever in één ruk door? Download dan de printvriendelijke PDF !